Preferences
WIHO'S PORTAL
X
 • Amerikaanse militairen gedood bij aanslag in Syrische stad Manbij

  Bij een zelfmoordaanslag in de Noord-Syrische stad Manbij zijn vier Amerikaanse militairen om het leven gekomen, heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Drie andere Amerikanen raakten gewond. Het leger bevestigt dat er militairen zijn omgekomen bij een patrouille, maar noemt nog geen aantal.

  Aan hoeveel mensen de aanslag in totaal het leven heeft gekost is niet duidelijk: sommige bronnen noemen zeven doden en negen gewonden, de Turkse tv-zender TRT meldt zestien doden.

  De aanslag was op een restaurant, waar op dat moment een patrouille van de door de VS geleide coalitie in de buurt was. Manbij wordt bestuurd door een Militaire Raad waarin de Koerden het voor het zeggen hebben.

  IS verslagen

  De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de terroristische beweging IS. Op zijn propagandasite Amaq claimt de groepering dat de dader, die een bomvest zou hebben gedragen, de patrouille als doelwit had.

  De aanslag komt op het moment dat de Amerikanen aanstalten maken om uit Syrië te vertrekken. President Trump zegt dat er voor zijn militairen geen noodzaak meer is om te blijven, omdat IS in Syrië is verslagen.

 • Grote steden met premier Rutte op zoek naar geld voor bouwplannen

  Een topoverleg vandaag in Den Haag over investeringen in verkeer en woningbouw in de vier grote steden. Aan tafel zitten burgemeesters en wethouders uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, ministers Ollongren en Van Nieuwenhuizen en premier Rutte. De gemeenten willen van het kabinet geld om grote infrastructurele projecten te financieren.

  Ook wordt waarschijnlijk besproken hoe belangrijke bouwprojecten versneld kunnen worden en hoe andere investeerders erbij kunnen aanhaken.

  Een deel van het geld dat de steden willen, is bedoeld voor openbaar vervoer, en dat is belangrijk zegt transporthoogleraar Bert van Wee (TU Delft). Hij vertelt dat het bij grote woningbouwprojecten verstandiger is om meteen openbaar vervoer te regelen, omdat bewoners anders gewend raken aan hun route met de auto. "Dan wordt het veel moeilijker om ze uit de auto te krijgen."

  Hij wijst in een gesprek met het Radio 1 Journaal op de plannen om in het Westelijk Havengebied in Amsterdam zo'n 70.000 woningen te bouwen. "Dan zal je iets moeten met het openbaar vervoer."

  Opties verkennen

  Het probleem is dat het kabinet de budgetten voor transport in een plan al tot 2030 heeft vastgelegd, zegt Van Wee. Volgens hem lopen steden daar tegenaan als er nieuwe projecten bijkomen, zoals nu het geval is door de woningnood.

  Het geld kan vrijkomen door een ander project te schrappen, of er moet geld worden gevonden buiten de begroting om andere investeerders te vinden, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen. Van Wee verwacht dat dit nu gebeurt, in een besloten vergadering, zodat de partijen ongestoord kunnen praten. "Ik vermoed dat ze opties aan het verkennen zijn."

  Ook wijst hij erop dat bij een openbaar gesprek andere gemeenten zouden kunnen denken dat er geld te halen valt en dan ook mee willen profiteren.

  Hoe groeien de grote steden?

  Amsterdam:

  In het Westelijk Havengebied komen tussen de 40.000 en 70.000 nieuwe woningen. Het is de bedoeling dat de auto een kleine rol krijgt in dit gebied. Oftewel: mensen moeten met de fiets en het OV, maar dan moet dat er wel OV zijn.

  Utrecht:

  Er moeten 25.000 duurzame woningen gebouwd worden in de Merwedekanaalzone, Leidsche Rijn en het Beurskwartier. In totaal wil Utrecht zo'n 70.000 woningen bouwen. De stad groeit dan van 340.000 inwoners nu naar 410.000 na 2030.

  Rotterdam:

  In Rotterdam wordt de wijk Feyenoord City gepland. Daar moeten, naast het voetbalstadion, ook tienduizenden woningen gebouwd worden. Daarnaast komen er in de stad meerdere nieuwe woontorens. Ook Rotterdam zal naar verwachting fors groeien: van 638.000 nu, naar 694.000 inwoners in 2030.

  Den Haag:

  De stad groeit de komende 20 jaar van 539.000 inwoners tot meer dan 600.000 inwoners. De enige plek waar nog grootschalig gebouwd kan worden, is de Binckhorst, een bedrijventerrein op de grens met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daar moet op termijn een nieuwe wijk komen voor 100.000 inwoners.

 • Verlieslijdend Hudson's Bay gaat grootte van de winkels aanpassen

  Het verlieslijdende warenhuis Hudson's Bay gaat van strategie veranderen. Onderdeel daarvan is het aanpassen van de grootte van de winkels, die vermoedelijk worden verkleind. Het warenhuis heeft vestigingen in twaalf Nederlandse steden en een vestiging in Amstelveen is in aanbouw.

  Ook heeft het van origine Canadese bedrijf een nieuwe ceo aangesteld. Armin Devender moet de herpositionering in de Nederlandse markt gaan leiden.

  'Zware verliezen'

  Uit berichtgeving van De Telegraaf in december vorig jaar bleek dat het bedrijf "zware verliezen draait". De Nederlandse vestigingen zouden in 2018 samen 80 miljoen euro verlies hebben geleden.

  Retaildeskundige Kitty Koelemeijer denkt dat het voor de hand ligt dat er personeel weg moet. "Minder vierkante meters is minder personeel. Ook vraag ik me af hoe ze dit gaan doen met de huurcontracten van de enorme panden."

  Hudson's Bay wil tegenover de NOS niet bevestigen of de herpositionering ook betekent dat er gesneden gaat worden in het personeelsbestand. Er werken zo'n 1800 mensen bij de warenhuisketen.

 • Uitvoerige excuses inspectie aan chirurg ziekenhuis Rijnstate

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd gaat door het stof voor een orthopedisch chirurg uit Oosterbeek. Orthopeed Piet van Loon raakte in 2008 in conflict met zijn collega's in de maatschap orthopedie van het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

  Het ziekenhuis klaagde destijds over het handelen van de chirurg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die zou volgens de ziekenhuisdirectie ten onrechte ingewikkelde en mogelijk experimentele operaties bij patiënten hebben uitgevoerd.

  Voor Van Loon betekenden die aantijgingen min of meer het einde van zijn carrière als chirurg. Hij heeft na zijn vertrek uit het Rijnstate nooit meer een vaste baan gevonden en alleen als invaller gewerkt.

  De Inspectie heeft, blijkt uit een excuusbrief van inspecteur-generaal Ronnie van Diemen aan de chirurg, bij de afhandeling van de zaak fout op fout gestapeld. De brief is publiek geworden na onderzoek van freelance journalist Eugène Leenders.

  Excuses

  "Met deze brief wil ik u oprecht excuses aanbieden voor het optreden van de inspectie jegens u", schrijft Van Diemen. De brief is mede namens de minister van VWS verstuurd.

  "De Inspectie heeft bij de behandeling van de melding over uw functioneren niet gehandeld zoals u dit van de inspectie mocht verwachten", schrijft de inspecteur-generaal verder.

  In het vervolg van de brief doet Van Diemen nauwgezet verslag van het optreden van de inspectie. In de eerste anderhalf jaar na de melding van het Rijnstate ondernam de inspectie nauwelijks actie. Verder is niet duidelijk gemaakt wat het doel van het onderzoek was.

  In 2010, toen er nog geen onderzoeksresultaten waren, liet de inspectie Van Loon weten dat er naar verwachting snel een klacht bij de tuchtrechter ingediend zou worden. "Later werd besloten geen tuchtklacht in te dienen." In 2011 heeft de inspectie "zonder gedegen onderzoek" een concept-rapport opgesteld, dat weer werd ingetrokken nadat Van Loon en het ziekenhuis er commentaar op hadden gegeven.

  Wel heeft de inspectie eind september 2011 aan Van Loon geschreven dat er geen aanleiding was voor verder onderzoek "vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid of verantwoorde zorg".

  Financiële vergoeding

  "Het resultaat, na drie jaar, was dat de melding werd afgesloten, zonder gedegen onderzoek, zonder conclusies, zonder oordeel en zonder rapport", schrijft Van Diemen. "Terugkijkend constateer ik dat de inspectie de melding niet adequaat heeft onderzocht. De inspectie onderschrijft volledig de conclusies uit het rapport van de Nationale ombudsman van 4 maart 2013."

  Dat rapport maakte gehakt van het optreden van de inspectie, maar leidde tot geen enkele actie. Van Diemen erkent nu dat de inspectie contact had moeten opnemen met Van Loon na het rapport van de ombudsman. Pas nadat de chirurg voor de tweede keer de Nationale ombudsman had ingeschakeld, kwam er schot in de zaak.

  Die stap van Van Loon leidde tot een gesprek op het kantoor van de inspectie onder leiding van twee medewerkers van de Nationale ombudsman, eind maart 2018. Daar kreeg Van Loon - totaal onverwacht - uitgebreide excuses van de inspectie.

  Die hebben geleid tot de brief die er nu ligt. De chirurg heeft ook een financiële vergoeding gekregen.

  Lering getrokken

  Naar aanleiding van de zaak-Van Loon heeft de inspectie strikte regels opgesteld over hoe meldingen en onderzoeken moeten worden behandeld. Zo wordt de inspecteur die toezicht houdt op een bepaald ziekenhuis niet meer betrokken bij de behandeling van klachten over dat ziekenhuis.

  Ook de termijnen waarbinnen een onderzoek afgerond moet zijn, worden nu helder omschreven en bewaakt. Ten slotte is de procedure voor het indienen van klachten over de inspectie zelf verbeterd. De inspectie zegt zich nu open op te stellen als er geklaagd wordt en meteen het gesprek over zo'n klacht te beginnen.

 • Kabinet: lerarentekort blijft zorgwekkend

  De lerarentekorten blijven oplopen. De ministers Van Engelshoven en Slob schrijven aan de Tweede Kamer dat ze zorgen houden over de vraag of er in de nabije toekomst voldoende leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven.

  Vooral in het primair onderwijs is de situatie nijpend. Volgens de bewindslieden is het einde van de krapper wordende arbeidsmarkt daar nog niet in zicht. In het afgelopen schooljaar steeg het aantal vacatures dat na drie maanden niet was vervuld naar 20 procent. Van Engelshoven en Slob voorzien over vijf jaar een tekort in het primair onderwijs van zo'n 4200 voltijdsbanen en op de langere termijn is het tekort mogelijk nog groter.

  De verwachte tekorten op basisscholen komen onder meer doordat de leraren er relatief oud zijn, het aantal afgestudeerden van pabo's de afgelopen jaren is gedaald en de aantallen leerlingen niet meer afnemen.

  Specifieke vakken

  Ook in het voortgezet onderwijs zijn tekorten, maar die lopen minder snel op en de problemen concentreren zich daar bij specifieke vakken. De situatie is het ernstigst bij informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, gezondheidszorg en welzijn, klassieke talen, Duits en Frans.

  Volgens de ministers zijn de tekorten in het middelbaar beroepsonderwijs moeilijk te voorspellen, ook omdat veel docenten daar niet van lerarenopleidingen komen, maar uit de praktijk. Van Engelshoven en Slob verwachten wel dat in het mbo tekorten zullen ontstaan bij dezelfde vakken als in het voortgezet onderwijs en bij technische beroepsgerichte vakken.

  Het kabinet heeft al diverse maatregelen genomen om het lerarentekort aan te pakken. Zo is er meer geld uitgetrokken voor zij-instromers en er komt meer steun voor regio's met nijpende problemen.

 • Rapper MHD in de cel, concert in Amsterdam afgelast

  Het concert dat de Franse rapper MHD vanavond zou geven in AFAS Live in Amsterdam, gaat niet door. De rapper is gistermorgen in Frankrijk opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk steekincident.

  Bij dat steekincident, in juli vorig jaar in Parijs, kwam een 23-jarige man om het leven. Over de rol die de rapper zou hebben gespeeld is niets bekend.

  Grondleggers

  Rapper MHD wordt gezien als een van de grondleggers van de afrorap: een combinatie van Franse rap met Afrikaanse invloeden. Zijn nummers zijn ook razend populair op YouTube.

  In september maakte MHD bekend te stoppen met het maken van muziek. Het concert in Amsterdam was onderdeel van een afscheidstournee door Europa en Noord-Amerika.

  Er wordt gezocht naar een nieuwe datum voor het concert in Amsterdam. Kaarten blijven daarvoor geldig.

 • ‘Hackers hadden toegang tot Fortnite-accounts’

  Door verschillende kwetsbaarheden hebben hackers de kans gehad om gebruikersaccounts van het populaire spelt Fortnite over te nemen. Dat meldt beveiligingsbedrijf Check Point. Hackers hadden onder meer toegang tot de betaalinformatie van gebruikers.

  Het probleem is inmiddels verholpen, maar gebruikers wordt geadviseerd om waakzaam te blijven.

  Klikken op url

  De aanvallers stuurden een malafide link vanaf het domein epicgames.com. Ze maakten hierbij misbruik van de url van het spel Unreal Tournament uit 2004. Als gebruikers op de link klikten, werd hun account direct overgenomen, zeggen de onderzoekers.

  Gebruikers die tweestapsverificatie hadden geactiveerd - waarbij je na het inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord ook nog een code moet invullen - waren beschermd tegen deze hack. Het beveiligingsbedrijf adviseert gebruikers dan ook deze extra controle in te schakelen.

  "De hacker neemt in feite jouw plek in het spel in", legt Oded Vanunu van Check Point uit. "Daardoor was het voor de aanvallers mogelijk, als ze eenmaal binnen waren, om in het spel valuta te kopen met betaalgegevens van de gebruiker." Daarnaast kon de hacker alle gesprekken in het spel meeluisteren.

  Impact onbekend

  Hoeveel gamers door deze specifieke hack zijn geraakt is onbekend. Vanunu spreekt van een makkelijk uit te voeren hack, "de kans is dus groot dat daarvan door hackers misbruik is gemaakt".

  Vanunu zegt dat Check Point het probleem begin november bij Epic Games meldde. Los van een bevestiging dat ernaar gekeken zou worden, hoorde het beveiligingsbedrijf naar eigen zeggen niks van de gamemaker.

  Eind december ontdekte Check Point dat het probleem was opgelost. Een paar dagen geleden nam Epic Games weer contact op met het beveiligingsbedrijf en bevestigde dit.

  Het gamebedrijf was nog niet bereikbaar voor een reactie.

 • OM eist celstraf en tbs voor huisarts wegens ontucht

  Tegen een 38-jarige huisarts uit Leiden is voor de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging geëist.

  Maarten B. wordt verdacht van ontucht met zijn dochtertje, drie andere jonge meisjes en zeven minderjarige patiënten in zijn behandelkamer. Ook wordt de arts beschuldigd van het maken en bezitten van kinderporno. De zaken speelden van 2010 tot 2017.

  B. maakte stiekem filmpjes van ontblote meisjes en jonge vrouwen in huisartsenpraktijken in Schiedam en Amstelveen.

  De huisarts spreekt de beschuldigingen tegen. Ook zegt hij dat hij zich niets meer kan herinneren. Maar volgens het Openbaar Ministerie is er voldoende bewijs tegen de man uit Leiden.

 • Schepen bereiden zich voor op bergen overboord geslagen containers Eemsgeul

  Rijkswaterstaat hoopt dat eind deze week de eerste containers van de MSC Zoë uit de Eemsgeul boven water kunnen worden gehaald.

  Twee bergingsschepen zijn al aangekomen. Ze liggen op de juiste positie om aan de slag te gaan als de zee minder ruig wordt. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt tegen Omrop Fryslân dat het weer beter wordt, met golven van 1 tot 2 meter.

  Testervaring

  De bergers moeten op volle zee kijken hoe de apparatuur werkt en hoe de kraan zich gedraagt. "Als ze daar alvast mee begonnen zijn, hebben ze in ieder geval al testervaring voordat de daadwerkelijke operatie kan beginnen." Aan boord is ook een echoscoop waarmee gedetailleerd te zien is wat op de zeebodem ligt.

  Op Nieuwjaarsdag sloegen 's avonds 291 containers overboord van de MSC Zoë. Er zijn er inmiddels 238 gelokaliseerd. Achttien zijn er aangespoeld en geborgen (waarvan één in Duitsland) en 220 containers liggen op de bodem van de zee.

  De inhoud van verschillende containers spoelde aan op de Wadden en het vasteland van Groningen en Friesland. Vanwege de weersomstandigheden is de bergingsoperatie al meerdere keren uitgesteld.

 • Ook Linda de Mol stapt over naar Talpa

  Linda de Mol stapt over naar Talpa. Vanaf 1 juli presenteert ze daar onder meer de Postcodeloterij Miljoenenjacht, Weet ik Veel en Linda's Zomerweek. Dat zijn programma's die ze ook bij RTL presenteerde en meeneemt naar SBS6, de zender van haar broer.

  "Ik heb met ontzettend veel plezier ruim elf jaar lang bij RTL gewerkt", zegt De Mol in een persbericht van Talpa. "Weggaan is ook echt een moeilijke beslissing geweest, maar ik heb altijd gezegd: als mijn broer me vraagt of ik hem kom helpen, zeg ik natuurlijk ja. Die vraag kwam afgelopen december."

  Haar broer zegt in hetzelfde persbericht "geen seconde te hebben getwijfeld om haar te laten weten dat we haar bij Talpa Network hard nodig hebben". "Linda raakt de kijker met haar humor, warmte, originaliteit en met de juiste toon. Daarom weet het grote publiek haar altijd te vinden", aldus John de Mol.

  Linda de Mol was ruim elf jaar in dienst van RTL.

  'Enorme vakvrouw

  Tegen RTL Boulevard zegt RTL-topman Sven Sauvé: "Linda heeft er nooit een geheim van gemaakt over te stappen naar Talpa Network als haar broer haar nodig heeft. Dat moment is nu daar."

  Sauvé is vol lof over De Mol. "Naast dat ze een zeer prettige collega is, is ze een enorme vakvrouw die precies aanvoelt wat de kijker wil zien."

  In 2006 maakte Linda de Mol ook al eens een overstap naar het toenmalige bedrijf van haar broer, de zender Tien. Een jaar later nam RTL programma's van Tien over en ging De Mol mee.

 • Museum Drenthe ontvangt mogelijk schilderij Van Gogh uit erfenis

  Het Van Gogh Huis Drenthe in Nieuw-Amsterdam heeft mogelijk een echte Van Gogh geschonken gekregen. Onderzoek moet nog uitwijzen of het doek inderdaad door hem geschilderd is.

  Dat gaat ongeveer een jaar duren. Het schilderij wordt intussen extra beveiligd en is opgeborgen in een kluis. Als het om een echte Van Gogh gaat, is het schilderij waarschijnlijk tientallen miljoenen waard.

  Familiebezit

  Het Drentse museum kreeg het kleine schilderij uit een erfenis van een 92-jarige Haagse vrouw zonder kinderen. De vrouw schonk het schilderij aan het Van Gogh Huis, omdat ze bij het museum een warm ontvangst kreeg en erg onder de indruk was.

  Op het schilderij staat een café-interieur. Het doek is linksonder gesigneerd door 'Vincent', schrijft RTV Drenthe.

  Het schilderij is uitsluitend in familiebezit geweest. Het vermoeden is dat het wel eens om een heel bijzonder en uniek werk zou kunnen gaan. Aan de onderkant is het schilderij beschadigd en in slechte staat.

  Boel lawaai

  Als het een echte Van Gogh blijkt te zijn, neemt het Van Gogh Huis maatregelen om het werk elders onder te brengen. Museummedewerker Jan Halfwerk: "We hebben wel beveiliging en die maakt een boel lawaai. Maar voor 112 gebeld is, zijn de dieven er al lang met het schilderijtje onder de arm vandoor."

  Vincent van Gogh heeft in de negentiende eeuw enige tijd in Nieuw-Amsterdam gewoond en gewerkt.

 • Advocaten staken tegen bezuinigingen sociale advocatuur

  Advocaten protesteren in diverse steden tegen de plannen van het kabinet om de gesubsidieerde rechtsbijstand ingrijpend te veranderen.

  In Amsterdam, Arnhem, Maastricht, Breda, Den Bosch, Middelburg en Utrecht deden advocaten en solidaire rechters vandaag stiptheidsacties. Zittingen begonnen daardoor later.

  Schulden

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) schaft de gesubsidieerde advocaat af voor burgers die in de schulden zitten, van wie de uitkering is afgewezen, of van wie het huurcontract is ontbonden. Ook treffen de maatregelen mensen die willen scheiden. De sociale advocatuur blijft wel overeind in het strafrecht.

  De minister vindt dat mensen problemen moeten oplossen buiten advocatenkantoren om, bijvoorbeeld via rechtsbijstand op een verzekeringspolis. Of ze moeten (meer) betalen voor de rechtshulp.

  Klassenjustitie

  Volgens de actievoerders dreigt de sociale advocatuur te verdwijnen. Omdat advocaten in de voorstellen ook nog minder betaald krijgen voor zo'n zaak, dreigt voor honderden sluiting van de praktijk. Nu al werken ze meer uren dan waarvoor ze betaald worden.

  Daarnaast vrezen ze voor klassenjustitie omdat rechtzoekenden met een lager inkomen geen advocaatskosten kunnen betalen en mensen met een hoger inkomen wel.

  Een ander bezwaar is dat een overheidsorgaan in de plannen bepaalt wie een sociale advocaat mag inschakelen. "Terwijl 60 procent van de zaken tegen diezelfde overheid wordt gevoerd", vertelt advocaat Sanne van Oers aan Omroep Gelderland. Zij is portefeuillehouder rechtsbijstand van de Orde van Advocaten in Gelderland.

  Gisteren waren de eerste acties - met het motto 'Dekker is niet lekker'- bij de rechtbank in Rotterdam.

  Volgende week woensdag debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen van minister Dekker.

 • Prominente geestelijke opgepakt in Zimbabwe, spanning houdt aan

  In Zimbabwe zoekt de politie in voorsteden van de hoofdstad Harare en andere plaatsen van deur tot deur naar degenen die worden gezien als de organisatoren van het protest dat deze week het land heeft lamgelegd. Vanochtend is de activistische geestelijke Evan Mawarire thuis opgepakt door zwaarbewapende agenten. Hij wordt ervan beschuldigd een van de aanjagers van de demonstraties te zijn, omdat hij op Facebook had opgeroepen een aansporing van de officiële vakbond om vooral thuis te blijven, te negeren.

  Mawarire is een vooraanstaande criticus van de regering, die in 2016 onder de noemer #ThisFlag demonstraties organiseerde die uitgroeiden tot een nationaal protest tegen toenmalig president Mugabe.

  Gisteren heeft de overheid het mobiele internet uit de lucht laten halen. De grootste provider van het land heeft vanmorgen in een sms-bericht aan zijn klanten laten weten dat alle internetbedrijven gehoor hebben moeten geven aan de order om de stekker eruit te halen.

  Hardhandig optreden

  Sociale media als Facebook, Twitter en WhatsApp waren al buiten werking gesteld. Activisten zeggen dat de regering zo wil vermijden dat er beelden worden verspreid van het hardhandige optreden van militairen en politie.

  Aanleiding voor de rellen bij een meerdaagse nationale staking, door de regering getypeerd als 'terrorisme', zijn de sterk verhoogde brandstofprijzen, die van het ene op het andere moment meer dan verdubbeld zijn.

  Volgens officiële cijfers zijn drie mensen omgekomen, onder wie een politieagent die gestenigd zou zijn. Maar Amnesty International zegt dat er maandag acht mensen zijn gedood toen leger en politie met scherp schoten op demonstranten.

  In het land heerst nu een gespannen rust. Scholen en bedrijven zijn dicht, het openbaar vervoer rijdt vrijwel nergens. In Harare heeft de politie met traangas een mensenmenigte uiteengedreven die in de rij stond voor brood, meldt een getuige aan persbureau Reuters.

  Zimbabwe heeft te kampen met een acuut tekort aan dollars (de eigen munt is vrijwel niets waard), waardoor er een groot tekort is aan brandstof en medicijnen en de prijzen voor levensmiddelen in korte tijd sterk zijn gestegen. In Harare en de tweede stad van het land, Bulawayo, zijn winkels leeggeplunderd door de betogers.

  President Mnangagwa verblijft ondanks alle onrust in zijn land in het buitenland. Hij was in Rusland en gaat onder meer nog naar het World Economic Forum in Davos, de jaarlijkse bijeenkomst van leidende politici en zakenmensen.

  Hij wordt vervangen door vicepresident Chiwenga, een voormalige officier die geldt als een hardliner.

 • EU geeft ruimte voor nieuw overleg over brexit

  Michel Barnier, die namens de Europese Unie de onderhandelingen over de brexit heeft gevoerd, zegt dat de EU bereid is tot besprekingen over een andere brexit-deal, als de Britse regering de harde voorwaarden over de brexit laat vallen.

  De Europese Commissie deelt mee dat de uittredingsdatum van 29 maart uitgesteld kan worden als daartoe een Brits verzoek wordt ingediend. Uitstel kan alleen verleend worden als de Europese regeringsleiders dat unaniem goedkeuren.

  In nieuwe gesprekken hoeven de Britten er volgens Barnier niet op te rekenen dat de EU zijn standpunt over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland wijzigt. De EU zal vasthouden aan de tijdelijke regeling om te voorkomen dat er een harde grens komt tussen de EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland.

  Als premier May vanavond de motie van wantrouwen tegen haar overleeft, zal ze de komende dagen koortsachtig overleg voeren met alle fracties in het parlement, om tot overeenstemming te komen over de voorwaarden waaraan de brexit moet voldoen. Maandag zal ze dat zogenoemde plan B presenteren.

  De nederlaag van premier May in het Lagerhuis bewijst volgens Barnier dat het Verenigd Koninkrijk politiek nog niet klaar is voor een vertrek uit de EU. In het Europees Parlement zei Barnier ook dat het risico van een chaotische brexit nog nooit zo groot is geweest. De hoogste prioriteit voor de EU blijft een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de unie, zegt Barnier, maar tegelijkertijd worden de voorbereidingen op een no-deal-brexit opgevoerd.

  Vicevoorzitter Frans Timmermans zei in het parlement dat niemand zich illusies moet maken: de brexit zal schade aanrichten in zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk. Timmermans zei dat "wij als politici" de plicht hebben die schade zoveel mogelijk te beperken.

  Rutte: risico op brexit zonder deal

  Ook premier Rutte denkt dat er wellicht enige vooruitgang kan worden geboekt in de impasse rond de brexit als de Britten "bewegen op de randvoorwaarden". Het gaat dan volgens de premier - die de uitslag in het Britse parlement teleurstellend noemde - bijvoorbeeld over de vraag of de Britten in een douane-unie willen blijven en of ze een grens in de Ierse Zee willen accepteren.

  Ervan uitgaand dat premier May vandaag de vertrouwensstemming in het Lagerhuis overleeft, moet ze gaan nadenken over wat er nu moet gebeuren, zei Rutte. Hij benadrukte dat de Britten tot nu toe zoveel voorwaarden hebben gesteld dat er niet veel anders mogelijk is dan het akkoord met de EU dat er nu ligt.

  Volgens Rutte bestaat nu het risico dat "de bal doorrolt naar een brexit zonder deal" en dat moeten we zien te voorkomen. Op de vraag of er een kans is dat de brexit wordt uitgesteld, antwoordde Rutte dat alleen de Britten dat kunnen vragen. Maar als ze dat doen, verwacht hij dat daar in Europa "goed naar zal worden gekeken". De Britten moeten dan wel duidelijk maken hoe ze het willen oplossen. "Want als we nog een paar maanden in dit cirkeltje blijven ronddraaien, zal daar geen groot enthousiasme voor zijn."

  Duitsland

  De Duitse regering heeft vanochtend ook gereageerd op de afwijzing door het Lagerhuis van de brexit-deal. Minister Maas van Buitenlandse Zaken zei dat er geen tijd meer is om politieke spelletjes te spelen omdat er nog maar weinig tijd is om een oplossing te bereiken. Nieuw overleg is volgens hem vereist. Hij zei dat de EU positief zal reageren op een Brits verzoek voor uitstel van de brexitdatum. Die staat nu op 29 maart.

  Ook minister van Economische Zaken Altmaier heeft gezegd dat de EU meer tijd moet vrijmaken voor nieuw overleg. Net als Barnier sluiten de Duitse ministers uit dat de EU zijn standpunt over de Ierse grenskwestie zal veranderen. Ruimte voor fundamentele nieuwe onderhandelingen is er niet, laat ook bondskanselier Merkel weten.

X
X
 • Anti-abortusdemonstranten intimideren vrouwen bij Utrechtse kliniek
  UTRECHT - Anti-abortusdemonstranten vallen vrouwen lastig die naar abortuskliniek Vrelinghuis in Utrecht willen. En daarom moet er bij dit soort klinieken een gebied komen waarin dit soort demonstraties verboden zijn. Dat zegt Christa Compas van het Humanistisch Verbond in een reportage van EenVandaag.

  In de reportage van EenVandaag is op beelden van een verborgen camera te zien hoe de demonstranten te werk gaan. Zij spreken vrouwen die naar de Utrechtse abortuskliniek gaan aan met expliciete teksten: "Als je tot elf weken bent, dan gaan ze het met een zuigapparaatje doen. En als het ouder is, dan wordt het met een tang verkleind. Dan worden armpjes en beentjes eraf gehaald." Zo hopen ze de vrouwen op andere gedachten te brengen.

  [Tweet:https://twitter.com/EenVandaag/status/1085518096562044928]

  EenVandaag sprak met Sabine, die een zwangerschap wilde beëindigen vanwege medische complicaties. Zij liep bij de Utrechtse kliniek de demonstranten tegen het lijf: "Ik en mijn man wilden doorlopen, maar ze probeerden ons echt tegen te houden." Ook de uitleg dat het niet om een vrijwillige abortus ging, was geen reden voor de demonstranten om te stoppen: "Daar trok ze zich niks van aan."

  Een medewerker van de Utrechtse kliniek aan de Biltstraat vindt dat de demonstranten 'onnodig kwetsend' bezig zijn. Demonstreren vindt de kliniek prima, maar niet voor de deur. Christa Compas, directeur van het Humanistisch Verbond, sluit zich daarbij aan: "Je kan toch echt wel bufferzones instellen en zeggen: 'Je moet een paar honderd meter hier vandaan blijven. Je mag vrouwen niet op die manier intimideren.'"

 • Kou op komst: "Volgende week mogelijk eerste waaghalzen op ijs"
  UTRECHT - De weerkaarten zijn steeds duidelijker: het wordt winter. Vanaf vrijdag is het tijd voor ijskrabbers, mutsen en handschoenen. Ook kunnen de schaatsen voorzichtig uit het vet worden gehaald.

  "Op basis van de huidige berekeningen zal het mij niet verbazen als we in de loop van volgende week de eerste waaghalzen op ijs zien op ondiep water", zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.

  Donderdagavond klaart het op en gaat het 's nachts een graad of 2 vriezen. Vrijdag blijft het vervolgens droog en is er soms wat zon. 's Middags is het een graad of 4. In het weekend wordt het nog wat kouder met 's nachts -3 tot -5 graden en overdag 2 of 3 graden. De wind is zwak of matig. Neerslag wordt nauwelijks verwacht.

  Ook in de nieuwe week is het koud met vroege ochtendtemperaturen rond -5 graden. Overdag is het meestal 2 tot 4 graden. "Zorg dat de muts en handschoenen binnen handbereik liggen", aldus Weerplaza. 

  De matige nachtvorst houdt mogelijk aan tot het einde van januari. Als het kwik ook overdag onder 0 blijft, wordt gesproken over ijsdagen. De kans daarop is dieper landinwaarts vooralsnog zo'n 20 tot 30 procent.

  In de eerste en tweede week van februari ziet Weerplaza nog steeds een kouder weerbeeld dan normaal. Mogelijk blijft het dus nog wel even winters.

  De sneeuwkansen zijn de komende tijd volgens de meeste modellen gering: tussen de 10 en 20 procent.

 • Meer mensen met griep naar huisarts
  BILTHOVEN - Het aantal grieppatiënten is afgelopen week flink toegenomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Nivel in Utrecht.

  Volgens het Nivel gingen 80 op de 100.000 mensen afgelopen week naar de huisarts met griepklachten. Huisartsen zien vooral baby's en peuters op het spreekuur. Vorige week was er nog een daling.

  In Nederland is de griepepidemie sinds eind december een feit. Als er meer dan 51 op de 100.000 mensen zijn met griep of griepachtige verschijnselen, dan spreekt het RIVM over een epidemie. Gemiddeld duurt zo'n epidemie in Nederland 9 weken.

 • Politie haalt twee vechtersbazen uit elkaar in Amersfoort
  AMERSFOORT - De politie in Amersfoort is vanmorgen met spoed uitgerukt voor een vechtpartij. In een bovenwoning aan de Breestraat kregen een bewoner en een bezorger het met elkaar aan de stok. Waar de ruzie precies over ging is niet bekend.

  Wijkagenten Ayhan en Dennis schrijven op Instagram dat de bezorger en de bewoner door de worsteling van de trap waren gevallen. Ook een derde persoon, die ook aanwezig was in het huis, was betrokken bij de ruzie. Die zou bedreigingen hebben geuit aan het adres van de bezorger.

  De twee vechtersbazen raakten allebei gewond en daarom werd een amublance opgeroepen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De bewoner van het huis en degene die de bezorger had bedreigd zijn aangehouden. De recherche onderzoekt het incident.

  [Instagram:https://www.instagram.com/p/BssnKasBTAB/]
 • Voormalig FC Utrecht-trainer Simon Kistemaker ernstig ziek
  UTRECHT - Oud-trainer van FC Utrecht Simon Kistemaker is opnieuw ernstig ziek.

  Kistemaker was trainer bij FC Utrecht, en zwaaide ook de scepter bij De Graafschap, SV Spakenburg en FC Breukelen. Hij heeft hartproblemen en wordt binnenkort geopereerd.

  Dit is niet de eerste keer dat 'De Kist' last heeft van gezondheidsklachten. Hij had al een hersentumor en heeft ook prostaatkanker overwonnen.

  Kistemaker was een invloedrijke trainer bij FC Utrecht. Erik ten Hag zei over hem: "Hij heeft me gevormd als mens, voetballer en coach. Hij had de gave om spelers boven zichzelf te laten uitstijgen."

  In 2016 was Kistemaker nog te gast in Een Berg Sport op RTV Utrecht.

  [YouTube:https://youtu.be/MQU7xW9ni2M]
 • Trein gestrand bij Abcoude; treinreizigers geëvacueerd
  ABCOUDE - Bij Abcoude is vanmiddag een trein gestrand. De reizigers zijn uit de trein geholpen en naar station Breukelen gebracht.

  Door de gestrande trein reden er geen Sprinters tussen Amsterdam Bijlmer ArenA en Breukelen. Reizigers moesten rekening houden met vertraging.

  De kapotte trein is weggesleept. De treinen rijden weer normaal rond 14:30 uur.

 • Advocaten in actie tegen bezuinigingen sociale advocatuur
  PROVINCIE UTRECHT - Advocaten in Utrecht en andere steden in het land hebben vandaag actie gevoerd bij de rechtbanken. Ze protesteren tegen de plannen voor de veranderingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand. De minister wil die subsidie flink terugschroeven en dat stuit de advocaten tegen de borst.

  Wanneer iemand met een kleine portemonnee juridische bijstand wil, is daar vanuit de overheid geld voor beschikbaar. Die persoon moet aan een aantal voorwaarden voldoen, om gebruik te maken van deze 'sociale advocatuur'. De advocaat krijgt dan vanuit dat potje een vergoeding voor het werk. Maar dat geld wil het ministerie nu verder inperken.

  POORTWACHTER
  Daarnaast wil de minister ook de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand verscherpen. Daar zijn de advocaten verbolgen over. "De minister wil dat er een soort poortwachter komt, die gaat kijken of mensen wel een advocaat nodig hebben", zegt één van de advocaten die vanmorgen op de stoep van de Utrechtse rechtbank haar ongenoegen uit. "Ik denk dat het allemaal veel duurder is, zo'n stelsel, dan dat het nu is."

  Om te laten zien dat ze het niet eens zijn met de plannen, kwamen vanmorgen zo'n vijftig advocaten samen bij de rechtbank in Utrecht. In toga. Met spandoeken met teksten als 'Zonder rechtshulp, geen rechtsstaat' hoopten ze de minister ervan te overtuigen dat bezuinigen op de sociale advocatuur een fout zou zijn.

  Volgens de actievoerende advocaten heeft de minister een heel verkeerd beeld van de sociale advocatuur en denkt hij dat de advocaten aansturen op veel rechtszaken. Maar het tegendeel is waar, zeggen de advocaten. "De minister ziet niet dat wij niet altijd procederen. Wij lossen ook heel veel op met buurtteams, met de gemeenten, we gaan op gesprek. We zijn niet altijd aan het procederen."

  De actie duurde van 8.45 uur tot 9.15 uur. De rechtszaken die om 9.00 uur zouden beginnen zijn daardoor een kwartier vertraagd.

  [Image:1864362|Advocaten in toga protesteren tegen de plannen van de minister]
 • Leeg Pieter Baan Centrum biedt ruimte aan kleine bedrijven: "Er kan geen raam open"
  UTRECHT - In het gebouw van het Pieter Baan Centrum in Utrecht komt tijdelijk ruimte voor kleine bedrijven en creatieve ondernemers. De voormalige observatiekliniek aan de Gansstraat staat grotendeels leeg na de verhuizing van het centrum naar Almere.

  Het Pieter Baan Centrum vertrok in oktober en eind december werden de sleutels van het massieve gebouw overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Op termijn moet het complex worden verkocht, maar dat gaat "in goed overleg met de gemeente", zegt woordvoerder Steffart Buijs. "De gemeente beslist immers over de bestemming op die locatie. We kunnen het niet zo maar verkopen aan een ondernemer die er bijvoorbeeld een mega-discotheek in wil beginnen."

  [Quote:Rijksvastgoedbedrijf|Het is niet de bedoeling dat het een soort bedrijfsverzamelgebouw wordt.]

  Het Rijksvastgoedbedrijf vindt het ondertussen wel belangrijk dat er "leven in het pand zit". Daarom is besloten ateliers en werkruimtes te verhuren in het kader van leegstandsbeheer. Dat gebeurt nu op basis van korte contracten, met een opzegtermijn van een maand. "Het is echt een tijdelijke oplossing", zegt Buijs. "Maar we zijn ook blij dat we zo de lokale bedrijvigheid kunnen steunen."

  [Image:1864373|Bedrijvigheid in het oude pand van het Pieter Baan Centrum.]

  Volgens de woordvoerder is dit "vrij standaard" als panden leegstaan. Via de organisatie Bewaakt en Bewoond zijn nu enkele ruimtes in het Pieter Baan verhuurd, onder meer aan kunstenaarscollectief Light Up en het duurzame bedrijf Studio Wae. "Wij streven naar ongeveer vijf bedrijven op strategische plekken in het complex. Het is niet de bedoeling dat het een soort bedrijfsverzamelgebouw wordt."

  [Quote:Huurder|Het blijft wel een gevangenis: er kan echt geen raam open.]

  Tynke van den Heuvel van Studio Wae houdt inmiddels kantoor in een oude gymzaal en heeft een voormalige recreatieruimte ingericht als sociale werkplaats. Ze maakt onder meer duurzame tapijttegels van afval van de tapijtindustrie. Die tegels, die als puzzelstukken gelegd kunnen worden, worden binnenkort in de werkplaats gemaakt door leerlingen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt van praktijkschool Pouwer.

  [Image:1864365|Tynke van den Heuvel van Studio Wae.]

  "Ik kan hier nu goed kijken hoeveel ruimte ik uiteindelijk nodig heb voor mijn bedrijf", zegt Van den Heuvel. "Ik zit nu in een soort groeifase en hier heb ik gelukkig de ruimte."

  De kliniek heeft er bijna zestig jaar gezeten, sinds 1949, en tot zo'n twintig jaar geleden zat er ook nog een vrouwengevangenis aan de Gansstraat. De bekendste tijdelijke bewoners van het Pieter Baan kennen we vooral met een enkele letter van hun achternaam. Mohammed B., Volkert van der G., Robert M., en recent nog Michael P. Binnen in het gebouw heerst op sommige plekken ook nog altijd de naargeestige sfeer van een gevangenis met lange gangen en her en der tralies voor de ramen.

  Van den Heuvel heeft haar ruimte al redelijk ingericht met bloemetjes voor de ramen en iets sfeervollere verlichting. Bij Light Up staat alles nog leeg en moeten ze nog beginnen. "Het kan inderdaad wel wat planten gebruiken", zegt Jan Willem Campmans van Light Up. "Het blijft wel een gevangenis: er kan echt geen raam open."

  Wat de uiteindelijke bestemming wordt is onbekend, het gebouw zou ook nog gesloopt kunnen worden. Voorlopig is leegstandsbeheer volgens het Rijksvastgoedbedrijf de beste optie. "En dat zou zo nog zeker een jaar kunnen duren."

  [Image:1864371|Wat de uiteindelijke bestemming wordt is onbekend, het gebouw zou ook nog gesloopt kunnen worden.]
 • Historische molen in Cabauw stilgezet vanwege 'onaanvaardbaar risico'
  CABAUW - De historische Middelste Molen in Cabauw (bij Lopik) is per direct stilgezet. Volgens Utrechts Landschap is het monumentale gebouw in slechte staat en zou het laten draaien van de molen een onaanvaardbaar risico geven.

  De eerste technische gebreken kwamen al eerder aan het licht. Pas nadat molenspecialisten grondig onderzoek deden naar de wipwatermolen, werd ontdekt hoe erg de molen eraan toe is.

  ROEDEN
  De Middelste Molen is een van de vier laatste molens in Nederland waar nog originele Pot-roeden worden gebruikt. Dit zijn ijzeren balken voor de wieken van een molen. De roeden zijn dusdanig aangetast dat de molen is stilgezet. Ook dreigt de molen scheef te zakken door grondwaterstromen en heeft de molen te kampen met de gevolgen van de houtworm en bonte knaagkever.

  Voor het herstel van de molen is 300.000 euro nodig. Het Utrechts Landschap hoopt hiervoor te kunnen aankloppen bij diverse geldschieters. Een restauratieplan is inmiddels opgesteld.

 • Nationaal politielab voor kunstmatige intelligentie geopend in Utrecht
  UTRECHT - De politie zet nog eens vier promovendi in om onderzoek te doen naar kunstmatige intelligentie (AI) die het politiewerk kan ondersteunen. Bij de Universiteit Utrecht wordt daarvoor vandaag het Nationaal Politielab AI geopend.

  De promovendi zijn in dienst van de politie en worden gekoppeld aan ervaren politiemensen. Volgens de politie neemt de hoeveelheid data binnen de samenleving enorm toe.

  PRAKTIJK
  "Wat we eigenlijk willen is dat machines delen van ons denk- en doewerk kunnen overnemen", zegt Floris Bex van het Nationaal Politielab AI. "Een mooi voorbeeld is het opsporen van het gezicht van een bepaalde verdachte in een urenlange video-opname. Dat kun je door mensen laten doen, maar je kunt het ook door een computer laten doen. Die kan dat net zo goed en dan hoef je er geen mensen op te zetten."

  Ook bij aangiftes kan kunstmatige intelligentie ingezet worden. "In de toekomst willen we een systeem dat alvast de eerste vragen stelt en mensen doorverwijst naar het juiste virtuele loket."

  JONGE ONDERZOEKERS
  Het lab wordt ook opgezet om jonge mensen te enthousiasmeren en in Nederland te houden. "De hele goede jonge onderzoekers gaan allemaal naar Amerika en Google, de Chinezen zijn hard aan de weg aan het timmeren, dus wij willen graag enthousiaste jonge onderzoekers hier houden", aldus Bex.

  Vanuit het buitenland is er interesse voor de aandacht voor kunstmatige intelligentie. "We hebben al van Scotland Yard en Interpol te horen gekregen dat de Nederlandse politie vooroploopt voor wat betreft de inzet van kunstmatige intelligentie en de samenwerking met de wetenschap. Dus dat is heel bijzonder."

  TOEPASBAARHEID
  De toepassingen die de politie wil inzetten, moeten overigens wel goed uit te leggen zijn aan burgers en de rechter. Aan universiteiten is daarom gevraagd onderzoek te doen naar onder meer de juridische en ethische impact.

  Kunstmatige intelligentie wordt overigens nu al gebruikt door de politie. "Bijvoorbeeld om bepaalde data op te zoeken of bij de opsporing van kinderporno. Maar achter de schermen van het aangifteproces wordt het al gebruikt om de verwerkers te ondersteunen."

  Vorig jaar gingen er al drie promovendi van de Universiteit van Amsterdam aan de slag voor het zogenoemde Politielab Data Science in de hoofdstad.

 • Zonnescherm vliegt in brand bij woning Baarn
  BAARN - Bij een woning aan de Goudenregenlaan in Baarn heeft vanochtend brand gewoed. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht stond een zonnescherm in brand.

  Een buurman ontdekte de brand en belde de brandweer. Volgens ooggetuigen kwamen de vlammen boven het dak uit. Ook raakten enkele spullen die onder het zonnescherm stonden beschadigd. Ook sneuvelde er een ruit en heeft de woning rook- en blusschade opgelopen.

  Een ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse. Niemand raakte gewond. De oorzaak is nog onduidelijk. Stichting Salvage komt ter plaatse voor de schadeafhandeling.

 • Utrechtse studenten met beperking krijgen hogere studietoeslag
  UTRECHT - De gemeente Utrecht verhoogt de toeslag voor studenten met een beperking of chronische ziekte. Vanaf deze week krijgen ze tweehonderd euro per maand, bijna een verdubbeling van de oude toeslag.

  De gemeente hoopt dat deze studenten op die manier eerder geneigd zijn te gaan studeren. Ze werken namelijk minder vaak naast een studie en ze hebben hogere studiekosten, omdat zij bijvoorbeeld vaker studievertraging oplopen.

  De gemeente maakt het ook makkelijker om voor het geld in aanmerking te komen en hoopt dat eind dit jaar zo'n tachtig studenten gebruik maken van de regeling. Nu zijn dat er nog 57.

 • Jaap (60) uit Soest heeft na dit weekend alle Europese marathons gelopen
  SOEST - Met nog één editie te gaan, heeft Jaap van den Berg (60) uit Soest na aankomend weekend een indrukwekkende prestatie op zijn naam gezet: alle Europese marathons lopen. Alleen de marathon van Vaticaanstad ligt nog in het verschiet.

  "De marathon in Vaticaanstad wordt mijn 55e land van Europa, ik heb dan alle Europese landen gehad en daar ben ik heel trots op", vertelt Jaap. "Ik ben dan ook de eerste Nederlander die in alle Europese landen een marathon heeft gelopen."

  [Image:1863868|Jaap's eerste marathon in 1983.]

  De Soestenaar liep zijn eerste marathon in 1983. "Dat was in Amsterdam. Daarna kreeg ik het virus te pakken en inmiddels heb ik er 126 gelopen. De voldoening haal ik uit het lopen door de natuur. Nederland is prachtig, maar ik heb als kleine jongen altijd al de wereld willen zien, dus daar komt het vandaan."

  VOORBEREIDING
  Jaap bereidt zich nog steeds voor elke marathon voor. Toch is er door de loop der jaren wel wat veranderd. "Vroeger trainde ik vijf keer per week, nu drie tot vier keer, samen met m'n vrouw. Dat hardlopen is een beetje de rode draad door ons leven."

  Na Vaticaanstad staat de marathon van Palestina op het programma. Dat wordt dan het tachtigste land dat hij kan toevoegen aan de lijst. "25 jaar geleden liep ik die marathons nog op tijd, maar dat is voorbij. Nu is het rustigaan trainen en na afloop rustig uitlopen. Ik kijk altijd nog wel naar limieten en kom altijd ruim op tijd binnen, maar een marathon winnen zal ik nooit doen."

 • Rechtszaak over Oude Tempel in Soesterberg van start
  SOESTERBERG - De rechters van de Raad van State buigen zich vandaag over de bouwplannen op Landgoed Oude Tempel in Soesterberg.

  De gemeente Soest heeft het bestemmingsplan aangepast voor de komst van 230 tot 300 nieuwe woningen. De raad ging daarmee in 2017 akkoord, maar verschillende partijen willen dat het besluit alsnog ongedaan wordt gemaakt.

  Volgens omwonenden gaat door de komst van de woningen belangrijke natuur verloren. Ook voeren ze aan dat het stuk bos op Landgoed Oude Tempel een veelgebruikt recreatiegebied is. "Mensen wandelen hier met de hond en kinderen spelen hier", vertelt omwonende Gerben Stormbroek.

  Volgens hem houdt de dreigende bomenkap veel Soesterbergers bezig. "We hebben bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zelfs een politieke partij opgericht, waardoor ik nu zelf ook in de raad zit."

  Een petitie over het landgoed is inmiddels meer dan 900 keer ondertekend. Ook Stichting Milieuzorg Zeist e.o. zet alles op alles om de bijzondere natuur op het landgoed te redden. "De buizerd broedt hier, er zitten allerlei spechten, vleermuizen en ook dassen", legt Patrick Greeven van de stichting uit.

  GEMEENTE SOEST
  Wethouder Nermina Kundic zegt juist in het belang van Soesterberg te handelen. "In ruil voor deze woningen zorgen we op andere plekken in de directe omgeving van Soesterberg juist voor meer natuur", legt ze uit. "Bovendien krijgt Soesterberg extra woningen en inwoners die nodig zijn om basisvoorzieningen in stand te houden."

  Volgens raadslid Stormbroek hebben veel Soesterbergers het idee dat de gemeente voor hen beslist en niet met hen. Ook Milieuzorg Zeist vindt de uitleg van de wethouder niet voldoende. Volgens hen is de nieuwe natuur niet te vergelijken met oude natuur. "In de zeventiende eeuw was dit landgoed in het bezit van een broer van Willem III", vertelt Greeven. "Het is dus heel oud bos en dat is uniek op de Heuvelrug."

  VERKEER
  De verschillende bezwaarmakers hebben allemaal hun eigen redenen om tegen het bestemmingsplan in beroep te gaan. Zo zijn er ook zorgen over de verkeerssituatie. De nieuwe woonwijk wordt namelijk aangesloten op de Oude Tempellaan, waardoor het verkeer op die weg flink zal toenemen.

  Volgens John Versteege is de geplande verkeerssituatie onveilig. "Tijdens de ochtendspits rijden hier volgens de gemeente straks 2000 voertuigen", vertelt Versteege. Omdat er ook een basisschool aan de laan ligt is dat volgens hem vragen om problemen. "Ik kan me niet voorstellen dat dat met alle kleine kinderen die hier op de fiets rijden geen ongelukken gaat geven."

  Vandaag zullen de rechters de betrokken partijen ondervragen over de situatie. De uitspraak van de Raad van State wordt pas in het voorjaar verwacht.

  [Video:1863062|Omwonenden vrezen woningbouw op Landgoed Oude Tempel]
X
 • Brandweer rukt met twee blusauto's uit voor video van haardvuur op beamer

  De melding was een woningbrand in de Javastraat. Maar toen de brandweer aankwam, bleek het allemaal mee te vallen.

  De brandweer kwam met twee bluswagens op de melding af, die rond 21.00 uur binnenkwam. Maar bij aankomst bleek dat iemand een video van een haardvuur projecteerde op een muur. 

  Blussen was dus niet nodig. Maar voor brandweerlieden en de politie wel reden om een fotootje van het tafereel te maken. 'Classic!', zegt twitteraar René van Schie die zelf een foto plaatste van het tafereeltje.

 • Drietal krijgt tot twintig maanden cel voor drugsverkoop op dark web

  Drie Amsterdammers moeten tot twintig maanden de cel in voor de verkoop van drugs via het dark web. Het drietal handelde vanuit woonhuizen waar zij zelf woonden.

  Volgens de officier van justitie van het Landelijke Parket ging het om 'alles behalve heroine' dat zij met postpakketjes verstuurden. De klanten bestelden de drugs via handelsplaatsen op het dark web, een afgeschermd deel van het internet.

  Ze waren onder meer actief op de grote handelsmarkt Hansa Market. Toen die in 2017 offline werd gehaald, werd gezocht naar de verkopers die erop actief waren. Uiteindelijk kwam de politie het drietal op het spoor na een tip over bitcoinhandel. 

  De verdachten werden op 9 april 2018 aangehouden. Omdat de computer van een van hen aan stond, ontdekte de politie dat de verdachten ook nog onder ten minste een andere naam actief waren. In de woningen werden drugs, een wapen en munitie gevonden.

  Er was volgens de officier van justitie sprake van een vrij professionele organisatie, met een klantenservice die via een versleutelde verbinding reageerde op klachten. De verdachten hadden ten tijde van de aanhoudingen bitcoins ter waarde van zeker 150.000 euro verdiend. Het OM had straffen tot drie jaar geëist.

 • Platteland van Noord krijgt mogelijk sneller internet dan meeste Amsterdammers

  Als het aan de Centrale Dorpsraad ligt kunnen bewoners van Landelijk Noord straks sneller internetten dan de meeste Amsterdammers. Het plan is namelijk om in de dorpen ten noorden van de stad glasvezelkabel aan te leggen.

  Veel inwoners van dorpen als Durgendam, Ransdorp en Holysloot en de gebieden daarbuiten hebben last van een trage internetverbinding en zien dit graag anders. Daarom is in 2017 al de werkgroep Internet opgericht bij de Centrale Dorpsraad. Doel is om het internet tussen de idyllische landerijen boven Noord te verbeteren.

  Inschrijven voor snel internet
  Na veel overleg is er nu een samenwerking met GlasDraad aangegaan. Dit is een bedrijf dat in verschillende buitengebieden in het land glasvezel aanlegt. Bewoners van de dorpen van Landelijk Noord kunnen zich inschrijven voor de aanleg van supersnel internet in het dorp. Als minimaal 40 procent van de aansluitingen in het gebied zich inschrijft, wordt er gestart met de aanleg.

  Sneller dan in de stad
  En als de glasvezel er eenmaal ligt, hebben de bewoners van het buitengebied van de gemeente Amsterdam sneller internet dan de meeste Amsterdammers. In de stad geniet slechts 17 procent van snel internet via een glasvezelkabel, zo blijkt uit cijfers van de NOS uit 2017.

  Voor de werkgroep Internet genoeg reden voor een klein feestje. Afgelopen maandag hebben ze samen met het glasvezelbedrijf en genodigden het glas geheven. Er was speciaal een zanger ingevlogen om het lied 'www.romeozoektjulia.com' ten gehore te brengen.

 • Wethouder wil met ROC mystery guests inzetten tegen arbeidsmarktdiscriminatie

  In het coalitieakkoord stond het al aangekondigd, maar nu zijn de plannen concreter. Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) wil met ROC Amsterdam een pilot starten om mystery guests in te zetten om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

  De mystery guests worden heel specifiek ingezet om stagediscriminatie te bestrijden. Volgens de wethouder is het onderdeel van een bredere aanpak, zo schrijft hij aan de gemeenteraad. De gemeente gaat onder andere samen met mbo-instellingen en leerbedrijven praten over het tegengaan van arbeidsdiscriminatie. Hoe de pilot met ROC Amsterdam er precies uit gaat zien, wordt nog onderzocht. 

  Lees ook: Plannen voor 2019: 1000 parkeerplekken weg en mystery guests tegen discriminatie

  In de horeca in de stad worden mystery guests al met succes ingezet. In december werd bekend dat vier horecazaken een waarschuwing hebben gekregen van burgemeester Halsema nadat bleek dat ze bij hun deurbeleid discrimineren. Dit was na bezoeken van mystery guests. Het stadsbestuur wil de methode ook de komende jaren blijven inzetten.

  Lees ook: Vier horecazaken krijgen waarschuwing na discriminatie aan de deur

  Nu wil de gemeente ook onderzoeken of de methode inzetbaar is bij de gemeente zelf als werkgever en andere sectoren. De plannen zullen nog verder uitgewerkt worden.

 • 'Ik wil mijn pik in jouw kont stoppen': Ambrien (16) gaat de strijd aan tegen straatintimidatie

  Al sinds haar dertiende heeft ze te maken met intimiderende opmerkingen op straat. Eerst zag ze het als iets onschuldigs, maar nu gaat de 16-jarige Ambrien Moeniralam er hard tegenin. Met haar Instagrampagina hoopt ze het probleem onder de aandacht te brengen en een stap te zetten om het te laten stoppen.

  'Vieze hoer' en 'ik wil mijn pik in jouw kont stoppen' zijn de kreten die Ambrien deelt op haar Instagram. Ze verzamelt de teksten en ervaringen om die vervolgens met stoepkrijt op straat te schrijven. 'Veel mensen weten niet eens dat het een probleem is', aldus de scholier.

  'Soms walg je er ook van'
  Een paar jaar geleden had ze nog niet door hoe erg sommige opmerkingen kunnen zijn, maar nu ze ouder is ziet ze in dat het soms veel te ver gaat. Ambrien: 'Je voelt je toch wel echt heel oncomfortabel en soms walg je er ook gewoon van.'

  Het doel van het account is om aandacht te vragen voor het probleem: 'veel mensen realiseren zich niet dat het een probleem is en dat het gebeurt'. Ze maakt zich vooral zorgen over de volgende generatie, die ook met dit probleem te maken zal krijgen als er niks verandert. 'Het is niet een grapje of iets waar je je sterk door kan voelen. Het is gewoon niet oke.'

  Lees ook: Rotterdam doet veel meer tegen straatintimidatie dan Amsterdam

  'Soms zeggen ze dat ze het niet meer zullen doen'
  Naast haar strijd op het internet, probeert Ambrien ook op straat mensen aan te spreken op hun gedrag. 'Ik spreek ze aan op hun fout. niet op een manier dat ik ze klein maak, maar op een respectvolle manier', vertelt ze. 'Je merkt dat ze gaan nadenken en soms zeggen ze dat ze het niet meer zullen doen. Of dat echt gebeurt weet je niet, maar je hoopt het wel.'

  Bijna 80 procent van de vrouwen tussen de 15 en 34 jaar heeft in 2017 te maken gehad met straatintimidatie. Het is strafbaar, maar in Amsterdam wordt er niet actief op gehandhaafd. Dat het strafbaar is vindt Ambrien goed maar ze denkt dat het probleem veel eerder aangepakt moet worden: 'je moet het bij het begin aanpakken, dus bijvoorbeeld educatie'.

  Lees ook: VVD wil dat college Rotterdam gaat volgen in aanpak straatintimidatie

  New York
  Het idee is over komen waaien uit New York. Ambrien kwam tijdens het Instagrammen op de pagina en is meteen gaan kijken of er ook een pagina voor Amsterdam was. 'Dat bleek niet zo te zijn. Dus toen heb ik toestemming gevraagd of ik cat calls of Amsterdam mocht beginnen en dat mocht', vertelt ze.

 • Advocaten staken voor rechtbank tegen bezuinigingsplannen minister

  Advocaten leggen woensdagochtend een half uur het werk neer. De Amsterdamse Orde van Advocaten roept daartoe op als protest tegen plannen van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De minister wil de drempel verhogen om een door de overheid betaalde advocaat in te huren.

  Volgens Dekker kunnen veel zaken worden opgelost met behulp van een mediator of met hulp van een particuliere verzekeraar. De bedoeling is dat er een overheidsorgaan gaat beoordelen of er bij een zaak een gesubsidieerde advocaat kan worden ingehuurd, of dat het anders wordt opgelost. Onder andere daar wringt de schoen volgens de advocatenorde.

  'Plicht van de overheid'
  Ook zijn de vergoedingen die advocaten krijgen van de overheid in pro deo-zaken veel te weinig, meent Harmen Meijerink, advocaat en bestuurder van de Orde van Advocaten Amsterdam. 'Het is niet mijn plicht deze zaken aan te nemen. Maar het is wel de plicht van de overheid om ervoor te zorgen dat iemand wordt bijgestaan door iemand met verstand van zaken. En een vergoeding hoeft echt niet zoveel te zijn, maar wel genoeg om je personeel op kantoor te betalen', zegt Meijerink.  

  En dus hoopt hij dat er morgenochtend minstens honderd advocaten in toga voor de rechtbank op de Parnassusweg zullen verschijnen, ook de advocaten die op dat moment geen zitting hebben. 'Minder dan honderd zou een teleurstelling zijn. Tweehonderd zou mooi zijn.'

  De staking begint om 9.00 uur en duurt een halfuur. Tegelijkertijd vindt er op meerdere plekken in het land een vergelijkbare staking plaats.

 • Broer en zus van doodgeschoten Mohamed Bouchikhi doen emotionele oproep

  De familie van de stagiair Mohamed Bouchikhi die vorig jaar in het buurtcentrum in Wittenburg werd doodgeschoten, is nog steeds radeloos. De daders van de schietpartij zijn nog steeds niet gepakt. De familie doet een emotionele oproep aan mensen die meer weten om zich te melden. 'Doe het voor ons. Doe het voor Mohamed.'

  Mohamed werd op 26 januari vorig jaar doodgeschoten toen twee mannen met bivakmutsen het wijkcentrum inrenden. Ze begonnen om zich heen te schieten. Mohamed probeerde in een kantoor te schuilen, maar werd daar in zijn rug geschoten. Twee andere jongeren raakten gewond. 

  Slechts één verdachte
  Hoewel een man in oktober werd aangehouden, werd hij enkele dagen later niet meer verdacht. Daarna is er niemand meer aangehouden. 'Als je iets weet of vermoedt, meldt het dan bij de politie. Dat kan ook anoniem', zegt Mohameds broer Youssef. 

  Lees ook: Mohamed Bouchikhi (17) werd van dichtbij doodgeschoten toen hij lag te schuilen

  Bij EenVandaag vertelt de familie hoe hard de klap aan kwam toen ze hoorden dat Mohamed was overleden. 'Het was een rollercoaster', zegt Youssef. 'Je weet niet meer wat de grond is, wat de lucht is. Je bent zo gedesoriënteerd doordat dit kan gebeuren. En je wil antwoorden op vragen. Wat is er nou precies gebeurd.' 

  Lees ook: Verdachte aangehouden voor moord stagiair Wittenburg

  Onschuldig kind
  'Wie heeft dit in zijn hoofd gehaald?', vraagt zus Khadija zich hardop af. 'Hoe ver moet je wel niet zijn om dit te kunnen doen? En waarom schiet je hem in zijn rug. Als je hem had omgedraaid voor je schoot, had je gezien dat het een onschuldig kind was.'

  Op zaterdag 26 januari, exact een jaar na de schietpartij, wordt in de gevel van het buurtcentrum op Wittenburg een gedenksteen voor Mohamed onthuld. 

 • 'The Box onderzoekt mogelijkheden om concert R. Kelly af te blazen'

  Evenementenlocatie The Box onderzoekt of het concert van R. Kelly kan worden afgelast. De zanger is onlangs opnieuw in opspraak geraakt vanwege ernstig seksueel misbruik. Een concert van hem staat in The Box gepland op 20 april.

  Dat schrijft de Volkskrant. 'Achter de schermen zijn wij hard bezig onze mogelijkheden in deze te onderzoeken', laat een woordvoerder van The Box aan de krant weten. The Box is in gesprek met de concertorganisator over het optreden. 

  Lees ook: Petitie gestrart om optreden R. Kelly in The Box tegen te gaan

  Weerstand
  De weerstand voor de komst van R. Kelly naar Amsterdam is groot. Duizenden mensen ondertekenden een petitie tegen het optreden van de zanger, bekend van hits als I Believe I Can Fly en The World Greatest. Inmiddels is de petitie van de website gehaald. 

  De zanger wordt al jarenlang beschuldigd van seksueel misbruik. Onlangs is hij opnieuw in opspraak geraakt na de verschijning van de BBC Three-documentaire Surviving R. Kelly. Daarin vertellen verschillende slachtoffers dat ze niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch zijn misbruikt door de zanger. 

  Naar aanleiding van de documentaire is de Amerikaanse staat Georgia een strafrechtelijk onderzoek gestart. 

 • Kinderdagverblijf Het Elfenbankje moet weg uit Centrum: 'Dan heb je als ouder echt een probleem'

  Na bijna dertig jaar valt het doek binnenkort voor kinderdagverblijf Het Elfenbankje. Het kinderdagverblijf zit bijna dertig jaar aan de Nieuwe Herengracht, maar omdat het pand verkocht wordt, kopen veel te duur is en de zoektocht naar een huurpand ook op niets uitloopt, dreigen er straks dertig kinderen op straat te staan.

  Al twee jaar weten ze dat ze uit het pand moeten en al twee jaar probeert het kinderdagverblijf om aan een nieuwe locatie te komen. Zelf een nieuw pand kopen is veel te duur. Huren zou kunnen, maar dan moet er wel een optie zijn om te huren. 'We hebben echt alles geprobeerd', zegt eigenaresse Swanhilde Borgman. 'Funda, alle woningcorporaties in de stad, de gemeente Amsterdam, de stadsloods, een tijdelijke optie op het Marineterrein. Echt álles geprobeerd.'

  Diversiteit aan kinderopvang 
  Naast de persoonlijke problemen die de sluiting oplevert, zijn de ouders ook vooral bezorgd om het bredere plaatje. Het Elfenbankje is namelijk niet de enige kleinschalige kinderopvang die uit de buurt moet verdwijnen. 'De markt voor kinderdagverblijven wordt steeds minder divers, zeker hier in het centrum. Er zijn voornamelijk verblijven met heel veel groepen, met verschillende volwassenen waar de kinderen mee te maken krijgen. Dat is niet wat wij voor onze dochter willen', zegt moeder Lotte Raat.

  'Er is weinig aanbod. Daardoor moet je uiteindelijk toch kiezen voor datgene wat er is, en dat is dan die eenheidsworst. Die paar grote spelers die allemaal hetzelfde zijn', voegt vader Tobias Dormaar toe. 'En dan heb je daar ook nog wachtlijsten, dus dan heb je nog een hele tijd helemaal niks. Dan heb je echt een probleem.'

  Brief aan de burgemeester
  Hoewel de gemeente officieel geen verantwoordelijkheid draagt voor kinderdagverblijven in de stad, zijn Borgman en haar bedrijfspartner ook naar de stadsdelen Centrum en Oost gestapt om te praten over mogelijkheden. Daar kregen ze naar hun idee nauwelijks respons. Ook op een brief aan de burgemeester van begin november, hebben ze nog steeds geen reactie gekregen.

  'Die brief schreven we ook een beetje uit de moed der wanhoop. Maar ook omdat zij burgemeester zegt te zijn voor de grote en de kleine Amsterdammer', vertelt Borgman. 'Het is ook niet zo dat de gemeente in eerste instantie meteen met een pand voor ons moet komen, maar het gaat ook om een beetje meedenken, een beetje helpen, je aan de juiste connecties helpen. Dat je niet alleen maar krijgt "Het is vervelend en we kunnen niks voor jullie betekenen." Nou ja, waarom niet?'

  Leefbaarheid
  Ook de ouders vinden dat de gemeente hier toch een grotere rol in zou moeten spelen. 'Om het leefbaar te houden, en dat is een taak van de stad, vind ik dat de stad best bedrijven met een sociale functie, zoals kinderdagverblijven, een beetje beter zou mogen beschermen. Of tenminste zou moeten helpen. Dat zie je nu echt niet gebeuren', zegt Dormaar.

  Het stadsdeel laat weten het heel vervelend te vinden voor Het Elfenbankje, maar dat de mogelijkheden van de gemeente beperkt zijn. Wel is de gemeente in gesprek met de branche over het onderwerp, maar dat zal voor Het Elfenbankje waarschijnlijk te laat zijn.

  Gemeenteraad
  Toch geeft de opvang het niet zonder meer op. 'De kansen zijn natuurlijk klein, maar we geven niet op. Als er nu alsnog iets uit onverwachte hoek komt, dan is het niet onmogelijk', zegt Borgman. De ogen van de ouders en leidsters van het kinderdagverblijf zijn gericht op de gemeenteraadsvergadering van volgende week. Daar hopen ze dat een van de raadsleden het oppikt.

 • Britten die na 29 maart in Amsterdam gaan wonen krijgen het moeilijk

  Of het nou een deal of no deal wordt vanavond: Britten die nu in Amsterdam wonen en ingeschreven staan behouden hun verblijfsrechten. Maar bij een no deal wordt het voor Britten die na 29 maart naar Amsterdam komen een stuk moeilijker. Ze moeten dan een werkvergunning aanvragen en hebben geen recht op sociale zekerheid, zoals huurtoeslag, kinderbijslag en een studielening.

  Bij een deal, lijkt er niets aan de hand, zegt Annette Schrauwen, hoogleraar Europese integratie en burgerschapsrecht. 'Er is één dingetje dat verandert, en dat is het reisrecht. Nu heb je als Brit in Amsterdam zoals wij Nederlanders ook, het recht om in België te gaan werken voor een paar maanden en weer terug te komen. Dat verdwijnt.'

  Lees ook: Veel Britten op zoek naar Amsterdamse baan

  No deal: sociale zekerheid onduidelijk
  Maar bij een no deal verandert er meer. Britten die op 29 maart dit jaar zijn ingeschreven in Amsterdam krijgen wel een verblijfsvergunning, maar het recht op sociale zekerheid is nog onduidelijk. 'Want dat moet weer in een aparte wet geregeld worden, en die details moeten nog geregeld worden', zegt Schrauwen. 'En ook hier heeft de minister wel gezegd: 'We gaan die mensen fatsoenlijk behandelen, er komt een fatsoenlijke regeling', maar details zijn nog niet bekend en dat geeft onzekerheid.' Er moet daarom snel gehandeld worden vindt ze.

  Lees ook: Opvallend veel Britten willen een Nederlands paspoort

  Na 29 maart wordt het lastig
  Voor Britten die na 29 maart 2019 naar Amsterdam komen wordt het moeilijker. Die moeten een werkvergunning aanvragen. En voor Britse jongeren wordt studeren in de stad een dure grap. 'Studenten die na 29 maart 2019 binnekomen gelden als niet EU-studenten.' Zij moeten een hoog bedrag aan collegegeld betalen en hebben geen recht op een lening om dat collegegeld te betalen. 'Dus als we als Nederland Britse studenten hierheen willen blijven halen, dan wordt dat wel moeilijk', denkt Schrauwen.

  Het Verenigd Koninkrijk is de grootste leverancier van immigranten aan Amsterdam en er komen er steeds meer bij. In onderstaande video zetten we alle cijfers op een rijtje.

   

  Lees ook: Britse Amsterdammer bezorgd om Brexit: 'Liefst een Nederlands paspoort'

  Naturalisatie neemt toe
  Steeds meer Britten willen hun nationaliteit verruilen voor de Nederlandse. Je behoudt dan je EU-burgerschap en je kunt dan ook in andere EU-landen (tijdelijk) wonen en werken. In 2015 dienden er maar vijf Britten een verzoek in. Twee jaar later steeg dat naar 102 verzoeken. Wie vijf jaar legaal in Nederland woont, kan de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Britten die niet hun eigen nationaliteit willen opgeven maar wél de Nederlandse willen verwerven vanwege de Brexit, kunnen ook altijd nog trouwen met een Nederlander. In dat geval mag je een dubbel paspoort hebben.

  Lees ook: Vraag naar kantoren in Amsterdam na Brexit met 600 procent gestegen

 • Burgemeester Halsema ziet niets in legaliseren xtc

  In navolging van de hoofdofficier van justitie, ziet ook burgemeester Halsema op dit moment geen heil in het legaliseren van xtc. Volgens haar is het geen oplossing voor de drugscriminaliteit waar de stad nu mee te maken heeft. Niettemin blijft met name coalitiepartij D66 op plannen broeden in die richting.

  Het staat in het coalitieakkoord; de wens om drugs zoals xtc te decriminaliseren. In politiek Den Haag is het GroenLinks dat krachten probeert te mobiliseren om de partydrug te legaliseren. In Amsterdam zou D66 daar al graag mee gaan experimenteren, zo liet fractievoorzitter Reinier van Dantzig onlangs in Park Politiek weten. Hij wil een proef waarin je op kleine schaal in smartshops legaal je xtc kan kopen.

  Lees ook: D66 wil proef met xtc in smartshops

  'Troep'
  Hoofdofficier van justitie Nicole Zandee reageerde daar niet al te positief op. Ze zei middelen als xtc 'troep' te vinden en geen voorstander te zijn van een soepelere omgang met de partydrug. Zandee: 'Ik moet de wet handhaven daar waar het strafrecht in het geding is.'

  Lees ook: Hoofdofficier ziet niets in plannen xtc te normaliseren: 'Het is ronduit smerig'

  Duurt jaren
  Nu zegt ook het tweede lid van de driehoek in Amsterdam, burgemeester Halsema, geen heil te zien in legalisering van xtc. Halsema: 'Ik vind het echt geen oplossing voor het verminderen van de internationale drugshandel op dit moment. Dat zijn verschillende snelheden. Als je al na zou willen denken over de legalisering van xtc dan moet je daartoe een internationale coalitie bereid vinden. Dat duurt jaren voordat je zover bent'.

  Kleinschalige proef?
  Ook voor een kleinschalige Amsterdamse proef staat de deur niet open. 'Dat biedt geen oplossing voor ondermijning en wat betreft legalisatie zou ik er heel erg voor zijn als we eerst eens een oplossing vinden voor de achterdeur bij softdrugs.'

  In een reactie zegt D66-leider Van Dantzig samen met de andere coalitiepartijen toch in alle rust aan een voorstel te werken om xtc uit de criminele sfeer te halen.

 • Bouw miljoenen kostende Cuyperstrap in Centraal Station begonnen

  De bouw van de Cuyperstrap is begonnen. Met de trap wordt het Centraal Station verbonden met het onderliggende metrostation.

  Inmiddels is gestart met de voorbereidende werkzaamheden, waarbij ook de stationspiano is verplaatst. 'Binnenkort gaan we vanuit de Cuypershal zelf naar beneden werken en zal de hal voor een deel veranderen in een bouwterrein', vertelt projectleider van de gemeente, Dries van Heusden, op de site van de gemeente.

  Het is een ingewikkelde operatie, omdat de trap tussen allerlei installaties van onder meer de Noord/Zuidlijn door moet. 

  Lees ook: Stationshal Centraal krijgt miljoenen kostende overstap naar metro

  Pierre Cuypers
  De trap wordt vernoemd naar Pierre Cuypers, die in 1876 het Centraal Station ontwierp. Met de trap kunnen reizigers direct van het metrostation naar de stationshal lopen en andersom. Het is dan niet meer nodig een stuk door de buitenlucht te lopen.

  De Vervoersregio en de gemeente steken 6,3 miljoen euro in het bouwproject. Verwacht wordt dat de Cuyperstrap begin 2020 klaar is.

 • Tachtiger uit Beethovenstraat des duivels over werkzaamheden: 'In de oorlog kon het wel!'

  Buurtbewoner Elisabeth uit Zuid is woest. De 83-jarige dame is woonachtig in de Apollobuurt en kan de Beethovenstraat niet oversteken vanwege werkzaamheden. De loopbrug, die vandaag zou worden geplaatst, is nergens te vinden.

  De 83-jarige vrouw woont al haar hele leven in Zuid, maar zegt deze 'gekkigheid' nog nooit te hebben meegemaakt. Elisabeth vertelt: 'Ga je zoiets doen - stel dat het echt nodig is en dat zal heus wel - dan maak je een loopbrug! Dat konden de Canadezen en Amerikanen al in de oorlog, zo'n vouwbrug, die doe je eroverheen. Voor de bejaarden, voor de kinderen, voor mensen, invaliden, noem maar op. Ik loop zelf ook niet meer als Fanny Blankers-Koen. Dít is belachelijk!' 

  Rücksichtslos!
  Elisabeth kan nu niet naar de overkant wanneer zij dat zou willen. Daarvoor moet ze naar eigen zeggen vleugels hebben. Ze zou dan via de Apollolaan of de Stadionweg moeten lopen en dat is teveel voor haar. De 83-jarige vindt het 'rücksichtslos' en heeft er - spreekwoordelijk dan - geen woorden voor. 

  Bovendien bekommert de vrouw zich om de vele, oude mensen die er in de Beethovenstraat wonen. Geërgerd vertelt ze: 'Dit is zomaar aan de tekentafel gemaakt zonder de consequenties goed te bekijken!' Het is aan deze tekentafel dat er volgens Elisabeth al plannen hadden moeten worden gemaakt voor een tijdelijke oversteekplaats.

  'Het moet blijkbaar eerst besproken worden in het Europees Parlement en dan gaan ze daar eens denken of ze er over drie maanden iets aan kunnen doen', moppert de vrouw. Zelf zou ze wel weten hoe ze het aan zou pakken: 'Weg dat hek! Noodvoorziening daar! Brokstukken opzij! Hekken opzij! En dan komt er een afbuiging voor voetgangers. C'est tout!'

  Noodbrug
  Ook de bloemiste op de hoek doet haar beklag: 'Niemand kan aan de overkant komen. Je kan er niet komen met de auto, je kan er niet lopen. Het scheelt mij de helft aan omzet!' Voor de visboer aan de andere kant van de straat is het volgens haar niet anders, want het staat daar helemaal leeg. 

  Tijdens een spoedvergadering van de Ondernemersvereniging die heeft plaatsgevonden, is er een noodbrug beloofd die er snel zou komen. Tot de grote teleurstelling van de bloemiste was deze er vanochtend nog niet: 'Ik kwam heerlijk op mijn werk vandaag. Ik denk, waar is die noodbrug? Het is er nog steeds niet en aan wie je het ook vraagt; niemand weet ergens van. Dus er komt helemaal geen loopbrug, het is allemaal zoetmakerij!' 

  Te weinig beton
  Het GVB laat weten dat er geen ruimte is voor een noodbrug en dat die er daarom ook niet komt. Wel komt er een tijdelijke oversteekplaats op wegniveau.

 • Zus Holleeder doet verhaal op beeld in documentaire John van den Heuvel

  Misdaadjournalist John van den Heuvel heeft voor zijn documentaire over Willem Holleeder onder anderen gesproken met zus Sonja. De docu is vanaf 23 januari te zien op Videoland. Het is de eerste keer dat Sonja op beeld haar verhaal zal doen.

  Voor de documentaire Moorddossier Holleeder heeft Van den Heuvel met nabestaanden over de moorden op hun familieleden en vrienden gesproken. De documentraire duurt vijftig minuten en moet inzicht geven in de zes liquidaties waarvan Holleeder wordt verdacht.

  Lees ook: Astrid Holleeder in de rechtbank: 'Willem leidde zielig leventje, schooien om een broodje'

  Ook interviewde de misdaadjournalist de dochter van Thomas van der Bijl. Volgens Van den Heuvel moet de documentaire juist aantonen hoeveel leed 'de moorden tot op de dag van vandaag veroorzaken bij vrienden en nabestaanden'. 

  Sonja Holleeder getuigt in de rechtszaak tegen haar broer. 

X
X
X
X
 • Sprint To Stop Selling Location Data To Third Parties
  After AT&T and T-Mobile said they would stop selling their customers' phone location data to third parties, Sprint has followed suit. From a report: Last week, Motherboard revealed that AT&T, T-Mobile, and Sprint had been selling their customers' real-time location data that ultimately ended up in the hands of bounty hunters and people unauthorized to handle it. Motherboard found this by purchasing the capability to geolocate a phone for $300 on the black market. In response, AT&T and T-Mobile said they were stopping all sales of location data to third parties. Nearly a week later Sprint has committed to doing the same, in a statement to Motherboard. "As a result of recent events, we have decided to end our arrangements with data aggregators," a Sprint spokesperson told Motherboard in an email. Sprint did not provide a timeline of when this data access selling may end, but T-Mobile and AT&T have previously said their processes will be complete in March.

 • WeWork's CEO Makes Millions as Landlord To WeWork
  An anonymous reader shares a report: For more than two months after employees at IBM moved into a Manhattan building managed by office space giant WeWork, frequent elevator problems forced workers to climb the stairs of the 11-story building and prompted complaints to the company. One of the landlords behind the building was no ordinary owner: It was Adam Neumann, WeWork's chief executive, who leased the property to WeWork after buying it [Editor's note: the link may be paywalled; alternative source], according to people familiar with the situation. Mr. Neumann has made millions of dollars by leasing multiple properties in which he has an ownership stake back to WeWork, one of the country's most valuable startups. Multiple investors of the privately held company said the arrangement concerned them as a potential conflict of interest in which the CEO could benefit on rents or other terms with the company. [...] WeWork, which was recently valued at $47 billion by investor SoftBank, signs long-term leases for office space with landlords, then subleases the space on a short-term basis to companies. Mr. Neumann, the 39-year-old executive who founded WeWork in 2010, is WeWork's largest individual shareholder and has voting control over the company.

 • World's First Robot Hotel Fires Half of Its Robot Staff
  An anonymous reader quotes a report from The Register: The world's first hotel "staffed by robots" has culled half of its steely eyed employees, because they're rubbish and annoy the guests. "Our hotel's advanced technologies, introduced with the aim of maximizing efficiency, also add to the fun and comfort of your stay," the Henn na Hotel boasted on its website. It's where multilingual female robots staff the reception desk. Guests are checked in using face recognition. Robot concierges carry your luggage. Robots cleaned and mixed drinks. A voice activated robot doll is on hand at night while you sleep. The Wall Street Journal has reported that the room doll interpreted snoring as a request it couldn't understand, waking guests continually through the night to rephrase. "The two robot luggage carriers are out of use because they can reach only about two dozen of the more than 100 rooms in the hotel. They can travel only on flat surfaces and could malfunction if they get wet going outside to annex buildings," the paper reported. "They were really slow and noisy, and would get stuck trying to go past each other," lamented one guest. The concierge and the room doll have now been removed.

 • Hubble Space Telescope Will Last Through the Mid-2020s, Report Says
  schwit1 shares a report from Space.com: Despite recent issues with one of its instruments, the Hubble Space Telescope is expected to last at least another five years. A new report suggests that the iconic spacecraft has a strong chance of enduring through the mid-2020s. [...] One reason the spacecraft has lasted so long is that astronauts have provided aid. Servicing missions continued to update the telescope until 2009, when the space shuttle was retired. The final update to Hubble included the installation of two brand-new instruments, the Cosmic Origins Spectrograph (COS) and WFC3. The astronauts on Servicing Mission 4 also performed on-site repairs for the telescope's two other instruments, the Advanced Camera for Surveys (ACS) and the Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS), both of which had stopped working. The astronauts additionally replaced Hubble's 18-year-old batteries with new ones; installed six new gyroscopes, whose job is turning the telescope; and added a brand-new Fine Guidance System to point the instrument. Astronauts also covered Hubble's equipment bays with insulating panels and installed a device that will help to guide the observatory down when its mission comes to an end.

 • China and NASA Shared Data About Historic Moon Landing
  hackingbear writes: "China exchanged data with NASA on its recent mission to land a Chinese spacecraft on the far side of the moon, the Chinese space agency said Monday, in what was reportedly the first such collaboration since a Cold-War-era-like American law banned joint space projects with China that do not have prior congressional approval," reports New York Post. "The Chinese space agency's deputy director, Wu Yanhua, said NASA shared information about its lunar orbiter satellite in hopes of monitoring the landing of the Chang'e 4 spacecraft. China, in turn, shared the time and coordinates of Chang'e 4s scheduled landing. He added that while NASA's satellite did not catch the precise moment of landing, it took photographs of the area afterward." In response to the question about why would China allow this exchange given that the U.S. has put technological obstacles to China's lunar exploration program and refused to issue visas to Chinese experts, Chinese foreign ministry spokeswoman Hua Chunying said, "China could have chosen not to offer the relevant information to the U.S., but as a major country, we should act with the posture and bearing of a major country. I believe what Mr. Wu said has shown the confidence, openness, and broadmindedness of Chinese aerospace engineers as well as scientists and researchers and China's confident and open posture as a major country."

 • Insect Collapse: 'We Are Destroying Our Life Support Systems'
  An anonymous reader quotes a report from The Guardian: Scientist Brad Lister returned to Puerto Rican rainforest after 35 years to find 98% of ground insects had vanished. His return to the Luquillo rainforest in Puerto Rico after 35 years was to reveal an appalling discovery. The insect population that once provided plentiful food for birds throughout the mountainous national park had collapsed. On the ground, 98% had gone. Up in the leafy canopy, 80% had vanished. The most likely culprit by far is global warming. "It was just astonishing," Lister said. "Before, both the sticky ground plates and canopy plates would be covered with insects. You'd be there for hours picking them off the plates at night. But now the plates would come down after 12 hours in the tropical forest with a couple of lonely insects trapped or none at all." "We are essentially destroying the very life support systems that allow us to sustain our existence on the planet, along with all the other life on the planet," Lister said. "It is just horrifying to watch us decimate the natural world like this." Lister calls these impacts a "bottom-up trophic cascade", in which the knock-on effects of the insect collapse surge up through the food chain. "I don't think most people have a systems view of the natural world," he said. "But it's all connected and when the invertebrates are declining the entire food web is going to suffer and degrade. It is a system-wide effect." To understand the global scale of an insect collapse that has so far only been glimpsed, Lister says, there is an urgent need for much more research in many more habitats. "More data, that is my mantra," he said.

 • Facebook's '10 Year Challenge' Meme Could Train Facial Recognition Algorithms On Age Progression, Age Recognition
  If you've spent any time on social media lately, you've probably noticed a trend where users are posting their then-and-now profile pictures, mostly from 10 years ago and this year. While this "10 Year Challenge" appears harmless, founder of KO Insights and the author of Tech Humanist, Kate O'Neill, says all this data "could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition." She adds: "It's worth considering the depth and breadth of the personal data we share without reservations." From the report: Imagine that you wanted to train a facial recognition algorithm on age-related characteristics, and, more specifically, on age progression (e.g. how people are likely to look as they get older). Ideally, you'd want a broad and rigorous data set with lots of people's pictures. It would help if you knew they were taken a fixed number of years apart -- say, 10 years. Sure, you could mine Facebook for profile pictures and look at posting dates or EXIF data. But that whole set of profile pictures could end up generating a lot of useless noise. People don't reliably upload pictures in chronological order, and it's not uncommon for users to post pictures of something other than themselves as a profile picture. A quick glance through my Facebook friends' profile pictures shows a friend's dog who just died, several cartoons, word images, abstract patterns, and more. In other words, it would help if you had a clean, simple, helpfully-labeled set of then-and-now photos. What's more, for the profile pictures on Facebook, the photo posting date wouldn't necessarily match the date that the picture was taken. [...] Through the Facebook meme, most people have been helpfully adding that context back in (e.g. "me in 2008, and me in 2018"), as well as further info, in many cases, about where and how the pic was taken (e.g. "2008 at University of Whatever, taken by Joe; 2018 visiting New City for this year's such-and-such event"). In other words, thanks to this meme, there's now a very large data set of carefully curated photos of people from roughly 10 years ago and now. In closing, Kate says it's not necessarily bad that someone could use your Facebook photos to train a facial recognition algorithm -- it's inevitable. "Still, the broader takeaway here is that we need to approach our interactions with technology mindful of the data we generate and how it can be used at scale."

 • Pwn2Own Contest Will Pay $900,000 For Hacks That Exploit Tesla's Model 3
  The Model 3 will be entered into Pwn2Own this year, the first time a car has been included in the annual high-profile hacking contest. The prize for the winning security researchers: a Model 3. TechCrunch reports: Pwn2Own, which is in its 12th year and run by Trend Micro's Zero Day Initiative, is known as one of the industry's toughest hacking contests. ZDI has awarded more than $4 million over the lifetime of the program. Pwn2Own's spring vulnerability research competition, Pwn2Own Vancouver, will be held March 20 to 22 and will feature five categories, including web browsers, virtualization software, enterprise applications, server-side software and the new automotive category. The targets, chosen by ZDI, include software products from Apple, Google, Microsoft, Mozilla, Oracle and VMware. And, of course, Tesla . Pwn2Own is run in conjunction with the CanSec West conference. There will be "more than $900,000 worth of prizes available for attacks that subvert a variety of [the Model 3's] onboard systems," reports Ars Technica. "The biggest prize will be $250,000 for hacks that execute code on the car's getaway, autopilot, or VCSEC." "A gateway is the central hub that interconnects the car's powertrain, chassis, and other components and processes the data they send. The autopilot is a driver assistant feature that helps control lane changing, parking, and other driving functions. Short for Vehicle Controller Secondary, VCSEC is responsible for security functions, including the alarm."

 • Hackers Broke Into An SEC Database and Made Millions From Inside Information, Says DOJ
  Federal prosecutors unveiled charges in an international stock-trading scheme that involved hacking into the Securities and Exchange Commission's EDGAR corporate filing system. "The scheme allegedly netted $4.1 million for fraudsters from the U.S., Russia and Ukraine," reports CNBC. "Using 157 corporate earnings announcements, the group was able to execute trades on material nonpublic information. Most of those filings were 'test filings,' which corporations upload to the SEC's website." From the report: The scheme involves seven individuals and operated from May to at least October 2016. Prosecutors said the traders were part of the same group that previously hacked into newswire services. Carpenito, in a press conference Tuesday, said the thefts included thousands of valuable, private business documents. "After hacking into the EDGAR system they stole drafts of [these] reports before the information was disseminated to the general public," he said. Those documents included quarterly earnings, mergers and acquisitions plans and other sensitive news, and the criminals were able to view it before it was released as a public filing, thus affecting the individual companies' stock prices. The alleged hackers executed trades on the reports and also sold them to other illicit traders. One inside trader made $270,000 in a single day, according to Carpenito. The hackers used malicious software sent via email to SEC employees. Then, after planting the software on the SEC computers, they sent the information they were able to gather from the EDGAR system to servers in Lithuania, where they either used it or distributed the data to other criminals, Carpenito said.

 • Apple Maps Gooses DuckDuckGo In Search Privacy Partnership
  Search engine DuckDuckGo now displays location information from Apple Maps in its search results. "DuckDuckGo now uses Apple Maps both for small maps in location-related search results and for larger, interactive search results that appear in a separate maps tab," reports CNET. "That replaces a combination including MapBox, OpenStreetMap and homegrown technology." From the report: The top reason DuckDuckGo argues you should try it is that it doesn't keep any personal information on you and what you searched for, unlike search leader Google. That dovetails nicely with Apple's sustained push to improve online privacy. But maintaining your privacy can be tough when you're looking for location-related information. DuckDuckGo says it's struck a balance, though. It doesn't send personally identifiable information such as your computer's Internet Protocol network address, to Apple or other third parties, DuckDuckGo said. "For local searches, where your approximate location information is sent by your browser to us, we discard it immediately after use," the company added.

 • 'Mona Lisa Effect' Is Real But Doesn't Apply To Leonardo's Painting
  An anonymous reader quotes a report from Ars Technica: There have long been anecdotal reports that the eyes of the Mona Lisa -- Renaissance artist Leonardo da Vinci's most famous painting -- sometimes seem to follow viewers as they move around the artwork. The phenomenon is even called the "Mona Lisa effect" because of it. But a new study published in the journal i-Perception found that she's really "looking" to the right-hand side of her audience. "There is no doubt about the existence of the Mona Lisa effect," the authors wrote. "It just does not occur with the Mona Lisa herself." This was a small study, with just 24 subjects. All were asked to look at a high-resolution recreation of the Mona Lisa on a computer monitor, with a folding ruler placed between them and the screen to track viewing distance. Subjects would signal where they perceived Mona Lisa's gaze met the ruler. The researchers sampled 15 sections of the famous portrait, ranging from the Mona Lisa's full head to just her eyes and nose, and they showed subjects each image three times in random order. They also changed the ruler's distance from the monitor halfway through the sessions. Based on the more than 2,000 individual assessments, they found no evidence of the Mona Lisa effect with Leonardo's masterpiece. "We demonstrated that Mona Lisa gazes to her left-hand side [the viewer's right] from about 35.5 cm inside pictorial space, and 14.4 degrees to the viewer's right-hand side in real space," the authors wrote. "Thus, Mona Lisa does not fulfill the premise of the Mona Lisa effect. She does not gaze at the viewer."

 • A Supercomputer In a 19th Century Church Is 'World's Most Beautiful Data Center'
  "Motherboard spoke to the Barcelona Supercomputing Center about how it outfitted a deconsecrated 19th century chapel to host the MareNostrum 4 -- the 25th most powerful supercomputer in the world," writes Slashdot reader dmoberhaus. From the report: Heralded as the "most beautiful data center in the world," the MareNostrum supercomputer came online in 2005, but was originally hosted in a different building at the university. Meaning "our sea" in Latin, the original MareNostrum was capable of performing 42.35 teraflops -- 42.35 trillion operations per second -- making it one of the most powerful supercomputers in Europe at the time. Yet the MareNostrum rightly became known for its aesthetics as much as its computing power. According to Gemma Maspoch, head of communications for Barcelona Supercomputing Center, which oversees the MareNostrum facility, the decision to place the computer in a giant glass box inside a chapel was ultimately for practical reasons. "We were in need of hundreds of square meters without columns and the capacity to support 44.5 tons of weight," Maspoch told me in an email. "At the time there was not much available space at the university and the only room that satisfied our requirements was the Torre Girona chapel. We did not doubt it for a moment and we installed a supercomputer in it." According to Maspoch, the chapel required relatively few modifications to host the supercomputer, such as reinforcing the soil around the church so that it would hold the computer's weight and designing a glass box that would house the computer and help cool it. The supercomputer has been beefed up over the years. Most recently, the fourth iteration came online in 2017 "with a peak computing capacity of 11 thousand trillion operations per second (11.15 petaflops)," reports Motherboard. "MareNostrum 4 is spread over 48 server racks comprising a total of 3,456 nodes. A node consists of two Intel chips, each of which has 24 processors."

 • Project Alias Hacks Amazon Echo and Google Home To Protect Your Privacy
  fahrbot-bot writes: The gadget, called Alias, is an always-listening speaker, designed to fit on top of an Amazon Echo or Google Home, where it looks like a mass of melted candle wax. It's composed of a 3D-printed top layer, a mic array, a Raspberry Pi, and two speakers. It only connects to the internet during the initial setup process. Alias stays "off the grid" while you're using it, preventing your conversations from leaving the device. When the Alias hears its own (customizable) wake word, it'll stop broadcasting white noise and wake up Alexa or Google Assistant so you can use them as normal.

 • US Now Says All Online Gambling Illegal, Not Just Sports Bets
  An anonymous reader quotes a report from Bloomberg: The U.S. Justice Department's decision that all internet gambling is illegal will cast a pall on the industry as businesses and state lotteries evaluate the implications of the change and the government's plans to enforce it. The U.S. now says federal law bars all internet gambling, reversing its position from 2011 that only sports betting is prohibited under a law passed 50 years earlier. Although the federal law specifically prohibits transmission of wagers and related information across state lines, the Justice Department's new interpretation will impact all online gambling because as a practical matter it's difficult to guarantee that no payments are routed through other states, said Aaron Swerdlow, an attorney with Glaser Weil Fink Howard Avchen & Shapiro LLP in Los Angeles. The reversal was prompted by the department's criminal division, which prosecutes illegal gambling. The opinion issued about seven years ago that the 1961 Wire Act only banned sports gambling was a misinterpretation of the statute, according to a 23-page opinion by the department's Office of Legal Counsel dated Nov. 2 and made public Monday. The new reading of the law probably will be tested in the courts as judges may entertain challenges to the government's view of the law's scope, the Justice Department said. It may also affect states that began selling lottery tickets online after the 2011 opinion, as well as casinos that offer online gambling. In contrast, the Supreme Court last May "cleared the way [...] for states to legalize sports betting, striking down a 1992 federal law that had prohibited most states from authorizing sports betting."

X