Preferences
WIHO'S PORTAL
X
 • Advocaat Inez Weski stopt verdediging van Ridouan Taghi

  Advocaat Inez Weski legt per direct de verdediging neer van Ridouan Taghi, zegt ze in gesprek met het televisieprogramma EenVandaag. Ze noemt het liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is, geen eerlijk proces.

  Tegen het programma zegt Weski dat ze van de rechtbank onvoldoende onderzoek mag doen naar de verklaringen van de kroongetuige en de versleutelde berichten die de verdachten naar elkaar stuurden.

  Weski zegt dat ze het nu verder aan de rechtbank overlaat. "We willen dat de rechtbank de moed toont om dit strafproces volledig te voeren", zegt Weski. "Met alle mogelijkheden van controle en een verdediging die al z'n rechten kan uitoefenen."

 • Masterplan Feyenoord City. Een stad in een stad

  Stapje voor stapje wordt duidelijk hoe de 'nieuwe' zuidelijke Maasoever eruit moet gaan zien, volgens de plannenmakers van Feyenoord City. Vanmiddag presenteerden zij in het nieuwe Masterplan uitgebreide schetsen van architectenbureau OMA. Opvallende nieuwigheid: in het gebied staan nu ook 3700 woningen, veelal in woontorens, gepland.

  Het gaat om zowel koop- als (sociale) huurwoningen voor studenten, starters, gezinnen en ouderen. Rotterdam wil zo tegemoetkomen aan de vraag aan woonruimte door verschillende groepen mensen, meldt RTV Rijnmond.

  Nieuw treinstation

  In het masterplan wordt ook veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid van het nieuwe gebied. Er wordt vooral ingezet op alternatieven voor de auto. Zo komen er verbeterde routes voor voetgangers, fietsers en een dicht netwerk voor openbaar vervoer.

  Feyenoord City wordt per trein bereikbaar via het nieuwe NS-station Stadionpark. De ambities zijn om het aantal mensen dat per auto komt te halveren. Op dit moment komt op wedstrijddagen van Feyenoord 68 procent van de bezoekers met de auto. In het nieuwe plan moet dat naar 36 procent.

  Seizoen 2023-2024

  Het masterplan gaat niet (opnieuw) specifiek in op het nieuwe stadion van Feyenoord (63.000 plaatsen, kosten 444 miljoen euro). Het ontwerp daarvoor werd een kleine maand geleden al gepresenteerd.

  In december worden de plannen aan alle Rotterdammers gepresenteerd. In april 2021 moeten de vergunningen rond zijn en kan de bouw beginnen. Aan het einde van het seizoen 2023/2024 moet het stadion af zijn.

 • Meer aandacht nodig bij voetbalstadions voor instortingsgevaar, extreem weer

  Voetbalclubs moeten in calamiteitenplannen bij hun stadions meer aandacht besteden aan de risico's van extreem weer en instortingsgevaar. Dat stelt het Auditteam Voetbal en Veiligheid na onderzoek bij betaald voetbalclubs, gemeenten, politie en supportersverenigingen.

  Het auditteam adviseert overheid, voetbalbond KNVB en andere betrokken partijen over veiligheid rond de velden. Het advies komt nadat begin augustus een deel van het dak van het AZ-stadion was ingestort door harde wind.

  Het team benadrukt dat het onderzoek daarvoor is gedaan. "Deze aanbeveling moet dus los gezien worden van het instorten van het AZ-dak, maar is helaas wel illustratief voor de noodzaak van structurele aandacht voor dit soort risico's."

  Dit zijn beelden van vlak na de instorting van het dak van het AZ-stadion:

  In het deze week verschenen rapport is bekeken hoe het betaald voetbal toegankelijker, gastvrijer en veiliger kan worden. Daarbij zijn ook de calamiteitenplannen van de clubs onder de loep genomen.

  De onderzoekers constateren dat de stadions in Nederland fysiek veilig zijn en dat de calamiteitenorganisatie in het algemeen op orde is. De plannen moeten alleen wel completer worden. Zo is er door de clubs onvoldoende gekeken naar de risico's bij verdrukking, een terroristische aanslag, instortingsgevaar en extreem weer.

  Daar moet meer aandacht aan geschonken worden, vindt het auditteam. "Want dit soort calamiteiten roept andere vragen op dan de meer traditionele risico's van openbare ordeverstoringen, die vaak dominant zijn in de veiligheidsorganisatie."

 • Bisdom Roermond ontslaat kwart personeel

  Het Bisdom Roermond ontslaat een kwart van het kantoorpersoneel. De opleiding voor catechisten stopt. Afdelingen voor pastorale zaken worden opgeheven. Twee van de drie kantoorgebouwen gaan op termijn dicht.

  Het bisdom kan niet anders, nu er een jaarlijks tekort is van 1,3 miljoen euro op de begroting. De tekorten bij het bisdom worden veroorzaakt door tegenvallende inkomsten. Bijdragen van kerkgangers lopen terug, terwijl de kosten blijven stijgen, meldt 1Limburg,

  In totaal is voor veertien werknemers van het bisdom deels of volledig ontslag aangevraagd. De betrokken personeelsleden hebben dat vanmiddag te horen gekregen. De gevolgen zijn overal bij het bisdom merkbaar. Afdelingen die zich bezighouden met pastorale zaken, zoals de Diocesane Pastorale Dienst en de Dienst Kerk en Samenleving, worden opgeheven.

  Ook de opleiding voor catechisten, Kairos, stopt. Catechisten zijn vrijwilligers die bijvoorbeeld zieken bezoeken.

  Gebouwen afstoten Het personeel van het Bisdom Roermond is nu nog verdeeld over drie kantoorgebouwen. Een daarvan gaat op korte termijn al dicht. Op termijn is het de bedoeling dat al het personeel vanuit één plek werkt.

  Het zwaartepunt van de katholieke kerk in Limburg komt volgens bisschop Harrie Smeets nu vooral bij de parochies te liggen. Het bisdom speelt alleen nog maar een ondersteunende rol. Zowel de parochies als het bisdom moeten volgens Smeets op zoek naar andere bronnen van inkomsten.

 • Nazi-expositie in trek: 'Dubbel zo veel bezoekers als normaal'

  De tentoonstelling Design van het Derde Rijk gaat vanaf 28 oktober ook op maandagen open voor bezoekers. Het Design Museum in Den Bosch probeert zo aan de grote vraag van het publiek te voldoen. Iedere week komen er meer dan vierduizend mensen op de expositie af. Bij vorige tentoonstellingen waren dat er wekelijks gemiddeld tweeduizend.

  Sinds de opening begin september is de tentoonstelling iedere dag uitverkocht geweest. "In de eerste week stelden we vierhonderd kaartjes per dag beschikbaar, nu zijn het zevenhonderd", zegt een woordvoerder van het museum. Aanvankelijk verkocht het museum tickets alleen via internet, maar nu ook aan de deur.

  Expositie met veel internationale aandacht

  Het museum merkt dat de expositie een brede doelgroep trekt. "Er komen veel vaste bezoekers met de Museumkaart. We merken bovendien dat de tentoonstelling meer mannen en jongeren trekt, terwijl dat de groepen zijn die moeilijk te bereiken zijn." De expositie krijgt internationaal veel media-aandacht, in onder andere Duitsland, Engeland en Frankrijk.

  Verslaggever Peer Ulijn ging naar de expositie:

  Design van het Derde Rijk laat zien hoe vormgeving een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling en verspreiding van de nazi-ideologie. Bezoekers kunnen onder meer foto's, meubels, uniformen en documenten uit de nazitijd bekijken.

  De aankondiging van de tentoonstelling leidde in eerste instantie tot onrust en protesten van onder andere de Communistische Jongerenbeweging Nederland en Project Vrijheid van Meningsuiting.

  De tentoonstelling is te zien tot en met 19 januari. Door de grote drukte raadt het museum wel aan om tickets online te reserveren.

 • Voorlopig nog geen duidelijkheid over stikstofaanpak

  Het kabinet en de provincies hebben meer tijd nodig om duidelijkheid te geven over de aanpak van de stikstofproblemen. Dat laat minister Schouten van Landbouw weten na overleg met de provincies.

  Uiterlijk 1 december zullen rijk en provincies met een nadere invulling komen, aldus Schouten. "Ik ben de meest ongeduldige persoon zo ongeveer nu in Den Haag, maar we moeten dit ook zorgvuldig doen."

  De overheden moeten met nieuw beleid komen sinds de Raad van State eind mei een streep zette door het vergunningenbeleid. De Raad oordeelde dat kwetsbare natuurgebieden niet beschermd zijn.

  Begin deze maand presenteerde Schouten een concept aan de hand waarvan provincies vergunningen kunnen verlenen. Rijk en provincies legden de afspraken enigszins verschillend uit. De uiteindelijke regels van provincies gingen verder en stuitten vooral in de landbouw op enorm verzet. Een aantal provincies trok de maatregelen na de boerenprotesten in.

  'Juridisch onhoudbaar'

  Juristen en wetenschappers zeiden gisteren in een hoorzitting tegen partijen in de Kamer dat de kabinetsplannen om de stikstof terug te dringen juridisch onhoudbaar zijn. Ook is er kritiek op de reken- en meetmodellen.

  Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de stikstofproblematiek. Partijen dringen aan op snelle maatregelen zodat er meer duidelijkheid komt en bouwprojecten weer van start kunnen gaan.

  Door de grote hoeveelheid stikstof die neerdaalt, staat de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden in Nederland al jaren onder druk. Plantensoorten nemen in aantal af, waardoor vogels en insecten uit de gebieden verdwijnen.

  Bij de presentatie begin deze maand werd duidelijk dat het kabinet honderden miljoenen zal uittrekken om de problemen op te lossen.

  Het geld is onder meer bedoeld voor natuurherstel en voor het uitkopen van boeren die willen stoppen met hun bedrijf en om de bouw aan de gang te houden.

  In deze video legt NOS op 3 uit waarom Nederland in de ban is van stikstof:

 • 113 aanpassen 'kost tijd', KPN schakelt zolang al door

  KPN heeft recent een aanpassing gedaan waardoor mensen die 113 bellen direct worden doorgeschakeld naar 0900 0113. Dat bevestigt een woordvoerder van de provider aan de NOS. Dit geldt voor "een groot deel" van de klanten, klanten voor wie dit niet geldt krijgen een algemeen bericht te horen dat het nummer niet werkt.

  Vanochtend meldde de Volkskrant dat twee personen de afgelopen tijd zelfmoord hebben gepleegd nadat ze vergeefs 113 hadden gebeld om contact te krijgen met de Zelfmoordpreventielijn. Het kabinet wil dat veranderen, maar dat kost tijd.

  Vodafone onderzoekt hoe het gehoor kan geven aan het verzoek van de overheid. "Of we een bandje gaan laten horen of direct gaan doorschakelen weet ik nog niet", zegt een woordvoerder.

  T-Mobile wil instellen dat mensen die 113 bellen een bericht te horen krijgen wat het goede nummer is. "We zijn dit aan het doorvoeren en hopen dit zo snel mogelijk up and running te hebben."

  Europese afspraken

  Het nummer 113 beschikbaar maken kan niet zomaar. Europees breed geldt 112 als het noodnummer. 113 wordt in een aantal Europese landen gebruikt door hulpdiensten.

  "Er moeten dus eerst afspraken op Europees niveau worden gemaakt over gebruik van het nummer", zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. "Wij vinden ook dat het nummer beschikbaar moet komen, maar dat duurt dus even."

  Volgens Economische Zaken moet er overeenstemming worden bereikt over gebruik ervan en is er een bezwaarperiode. Al met al duurt het nog even voordat het nummer net zo werkt als 112. Wanneer dit allemaal is afgerond, kon de woordvoerder niet zeggen.

  Verwarring 114

  Wat daarnaast meespeelt is het feit dat 113 zeer dicht bij 112 zit. Als iemand per abuis het verkeerde nummer intoetst, is dat een probleem. Dit probleem vond een aantal jaar geleden plaats met de meldlijn voor dierenmishandeling. 114 leek te veel op 112, waarna het nummer is aangepast naar 144.

 • Staatsbosbeheer ziet aanzienlijke schade aan Malieveld na boerenprotest

  Het Malieveld in Den Haag is flink beschadigd door het boerenprotest. Dat meldt Staatsbosbeheer, dat het grasveld beheert. De komende dagen wordt met een aannemer onderzocht hoe het veld hersteld kan worden. Pas daarna kan iets worden gezegd over de kosten.

  Staatsbosbeheer zegt met de verantwoordelijken voor de schade in gesprek te gaan over de rekening. Met wie dat concreet is, weet de organisatie nog niet. Normaal gesproken is er bij schade contact met de organisatoren van een demonstratie. Omdat er gisteren geen toestemming was voor de demonstratie op het Malieveld, wordt nog onderzocht wie er nu verantwoordelijk wordt gesteld.

  Toen vanmorgen rond 11.30 uur de laatste trekkers het Malieveld verlieten, heeft Staatsbosbeheer een ronde gemaakt over het terrein. Daarbij bleek dat het grasveld op verschillende plekken "compleet kapot" is gereden door de honderden trekkers. Ook zou de bodem zijn verdicht door de druk van de vele zware voertuigen die er gisteren waren verzameld.

  Aan de randen van het terrein, tussen de bomen, liggen volgens de natuurbeheerder zeer diepe bandensporen. Ook ligt er volgens Staatsbosbeheer nog veel afval, zoals gebroken glas.

  Een samenvatting van het boerenprotest van gisteren zie je in de video:

  Het ruim 10 hectare grote Malieveld is vaker het toneel van demonstraties. Begin deze maand was er nog een vergelijkbaar protest waarbij duizenden boeren met tractoren waardering voor werk vroegen. Verder worden er regelmatig evenementen zoals festivals en kermissen georganiseerd op het veld.

  Sinds afgelopen weekend staat Cirque du Soleil op het Malieveld. Gisteren werd de voorstelling afgeblazen, omdat het door het boerenprotest bijna onmogelijk was om bij het Malieveld te komen. Staatsbosbeheer wil de toegangsweg naar het circus zo snel mogelijk weer schoonmaken. Het is de bedoeling dat Cirque du Soleil vanavond wel weer door kan gaan.

  Vorig jaar is het Malieveld nog opgeknapt. Toen is onder meer de grasmat verstevigd en is er gedeeltelijk een nieuw afwateringssysteem met een nieuwe ondergrond aangelegd.

 • Ernstig ongeval bij Breukelen, A2 richting Amsterdam dicht

  De rijbaan van de A2 richting Amsterdam is volledig afgesloten vanwege een ernstig ongeluk. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Breukelen.

  Er zijn zeker twee auto's bij betrokken, meldt de politie. Kort na het ongeluk landde er een traumahelikopter op de snelweg. Het wegdek is bezaaid met brokstukken.

  Hulpverleners zijn massaal uitgerukt naar het ongeval:

 • 'Uitstel renovatie Binnenhof kan nog langer duren'

  Het zou kunnen dat de renovatie van het Binnenhof langer dan 1 jaar wordt uitgesteld. "Ik kan niet garanderen dat het bij 1 jaar blijft", waarschuwde staatssecretaris Knops de Tweede Kamer. Door de stikstofproblematiek is er zo veel onduidelijk dat de startdatum van de verbouwing nog niet kan worden bepaald.

  Gisteren liet Knops de Kamer in een brief weten dat de verhuizing van de gebruikers naar andere gebouwen in Den Haag definitief een jaar wordt uitgesteld. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het complex in het najaar van 2020 op de schop zou gaan.

  Maar bij de renovatie komt stikstof vrij en die kan neerslaan in het natuurgebied Meijendel bij Den Haag, Sinds een uitspraak van de Raad van State, die een streep haalde door het Nederlandse stikstofbeleid, is dat een probleem. "We kunnen het natuurgebied niet verplaatsen en ook het Binnenhof niet", legde Knops uit.

  Kosten: minimaal 10 miljoen

  Het kabinet werkt aan nieuwe regels voor de compensatie van stikstofuitstoot, maar zolang die niet helemaal zijn uitgekristalliseerd, loopt het project vertraging op. Knops sluit een aparte oplossing voor het Binnenhof uit. "De nieuwe afspraken over stikstof gaan voor iedereen gelden, dus ook voor ons."

  De Tweede Kamer wilde ook weten wat het jaar uitstel gaat kosten. Knops laat dat in kaart brengen, maar gaat uit van een bedrag van minimaal 10 miljoen euro. Dat komt dan boven op de bijna half miljard euro die al voor de renovatie van het Binnenhof is uitgetrokken.

  Door het uitstel van minimaal 1 jaar gaan de gebruikers van het Binnenhof pas in 2021 naar de tijdelijke huisvesting. Het is de bedoeling dat ze na 5,5 jaar weer terugkeren naar het complex. De renovatie is nodig, omdat de gebouwen volgens de brandweer niet veilig zijn. Ook is sprake van veel achterstallig onderhoud.

 • Erdogan gooide brief Trump 'in de prullenbak'

  President Erdogan heeft de brief waarin president Trump hem waarschuwde tegen een militair offensief in Noord-Syrië "in de prullenbak gegooid", hebben Turkse woordvoerders laten weten.

  In de brief van 9 oktober schreef Trump aan Erdogan dat hij "geen dwaas" en "geen stoere jongen" moest zijn en dreigde hij "de Turkse economie te vernietigen" als Erdogan "duizenden mensen zou afslachten".

  Erdogan trok zich er niets van aan en stuurde zijn troepen Noord-Syrië in, na Trumps aankondiging dat hij de Amerikaanse troepen uit het door de Koerdische YPG-milities beheerste gebied zou terugtrekken.

  Na het vertrek van de Amerikanen rukt ook het Syrische leger met behulp van Russische militairen op in Noord-Syrië, een gebied waar het jaren niets te vertellen had. President Assad zei vandaag volgens Syrische staatsmedia dat Syrië "Turkse agressie" overal in het land "met alle beschikbare legitieme middelen" zal bestrijden. Eerder noemde Rusland het Turkse offensief onaanvaardbaar.

  Wie zijn de strijdende partijen in Noord-Syrië? We leggen het je uit in onderstaande video:

  Hopeloze missie

  Vice-president Pence en minister van Buitenlandse Zaken Pompeo proberen vandaag in Ankara Turkije ertoe te brengen het offensief in Noord-Syrië te staken, maar dat lijkt een hopeloze opgave.

  Een Turkse regeringswoordvoerder zei dat Trumps brief niet serieus genomen kan worden en dat het duidelijk is dat Turkije geen terroristische organisatie aan zijn grenzen wil, daarmee doelend op de Koerdische YPG-milities, die Ankara beschouwt als verlengstuk van de Koerdische terreurorganisatie PKK. "De Turkse operatie zal niet stoppen."

  Rusland

  Erdogan heeft zelf gezegd dat de Turkse operatie zal eindigen als "de terroristen" zich hebben teruggetrokken uit "een veilige zone" van ruim 30 kilometer van de grens, zodat hij daar miljoenen Syrische vluchtelingen kan laten "terugkeren".

  Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Cavusoglu, zei vandaag dat Rusland heeft beloofd te helpen om de YPG bij de grens vandaan te houden. Ook zei hij dat Turkije zich niet zal verzetten als Rusland samen met het Syrische regeringsleger de YPG uit de regio verwijdert.

  Vandaag nam het Syrische regeringsleger naar eigen zeggen een vliegveld in de buurt van Raqqa in, de voormalige hoofdstad van het IS-kalifaat die in 2017 door Koerdische milities werd veroverd.

  Verdere gevechten

  Het Syrische leger trok eerder samen met de Russen al de grensstad Kobani binnen. "We hebben vaste voet aan de Turkse grens gekregen", melden Syrische staatsmedia daarover, die eraan toevoegen dat mensen die voor de Turkse aanvallen zijn gevlucht nu terugkeren.

  Een cameraman van persbureau Reuters constateerde vandaag dat er na een dag van rust weer gevochten wordt bij de grensstad Ras al Ain. Turkije zei eerder dat het de stad onder controle had.

 • Abseilend arrestatieteam houdt geveltoerist aan in Amsterdam

  Een arrestatieteam van de Amsterdamse politie heeft vanochtend niet zonder moeite een verwarde man aangehouden op een flat in de Bijlmer. De man probeerde te vluchten door zich op grote hoogte van de galerij af te laten vallen en via een lagere verdieping te ontsnappen.

  Uiteindelijk waren er een paar levensgevaarlijke manoeuvres van het arrestatieteam voor nodig om de man op het dak van het flatgebouw te arresteren, melden AT5 en NH Nieuws.

  Bekijk in de video hoe dat eraan toe ging:

  Levensgevaarlijke klimpartij

  De politie kwam rond 10.00 uur in actie na een melding over een bedreiging in een trapportaal. Volgens nog onbevestigde berichten veroorzaakte de man vaker problemen. De politie stuurde een arrestatieteam dat vrijwel direct abseilend vanaf het dak van de flat op de verdachte afging. De verdachte op zijn beurt liet zich van de galerij afvallen, klom op een ander balkon en probeerde een verdieping lager al rennend te ontsnappen.

  Na een nieuwe levensgevaarlijke klimpartij langs de gevel, maar nu naar boven, eindigde de ontsnappingspoging van de man op het dak van de flat. Daar kon het arrestatieteam de geveltoerist alsnog aanhouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau.

 • Automobilist die vrouwen neerstak gevonden via kenteken schoonmoeder

  De man die verdacht wordt van het neersteken van vier vrouwen vanuit zijn auto, kwam in beeld dankzij het kenteken van de auto van zijn schoonmoeder. Dat bleek vandaag bij het begin van de behandeling van zijn strafzaak.

  De 24-jarige René V. stak eind vorig jaar en begin dit jaar in Castricum, Egmond en Barsingerhorn vrouwen neer vanuit een auto. Alle slachtoffers waren op dat moment aan het hardlopen of zaten op de fiets.

  NH Nieuws schrijft dat er in de zomer van vorig jaar ook een incident was in Schagen. Toen zou V. een vrouw tegen haar schouder hebben gestompt en pijpbewegingen naar haar hebben gemaakt. De vrouw besloot melding te maken bij de politie en gaf ook het kenteken van de auto door. Dat leidde niet tot een aanhouding.

  Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie ging het toen om een melding en geen aangifte. Ook leek de melding niet zo interessant omdat de auto op naam van een vrouw stond.

  Onrust bij joggers

  De melding werd pas interessant toen de vrouw opnieuw contact opnam met de politie. "De vrouw is opsporingsprogramma's gaan bekijken en zag het nieuws over de latere steekincidenten in de omgeving", aldus de woordvoerder. Ze nam toen opnieuw contact op met de politie. Nieuw onderzoek naar het kenteken leidde vervolgens naar de auto van de schoonmoeder van de man. Hij woonde op hetzelfde adres.

  De aanvallen leidden tot onrust bij joggers in de regio. De gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum adviseerden inwoners om alleen nog in groepjes hard te lopen en liever niet alleen.

  Het Openbaar Ministerie maakt waarschijnlijk vanmiddag de strafeis bekend.

 • Wolf doodt 14 schapen op de Veluwe

  In de buurt van Emst op de Veluwe heeft een wolf veertien schapen doodgebeten, blijkt uit dna-onderzoek van de Wageningen Universiteit. Het is de dodelijkste aanval in de provincie Gelderland sinds de terugkeer van de wolf in Nederland.

  Welke wolf het gedaan heeft, moet nog worden bepaald, ook op basis van dna. Waarschijnlijk waren het geen welpen.

  "De voedselbehoefte van een roedel met jongen is wel erg hoog", zegt onderzoeker Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit tegen Omroep Gelderland. "Dan wordt er weleens afgeweken van het dieet van alleen wild en gaan de ouders voor landbouwdieren, zoals een schaap. Het is nog speculeren, maar daar lijkt het hier wel op."

  De jonge wolven gaan zelf pas jagen als ze wegtrekken van de roedel. Dan is de kans groter dat ze voor makkelijk grijpbaar voedsel gaan.

  Subsidie voor maatregelen

  De wolf die in Emst heeft toegeslagen, deed niet de meest dodelijk aanval in ons land. Dat was in Laag-Zuthem in Overijssel. In juni vorig jaar beet een wolf daar 31 schapen dood. In het Groningse Marum zijn vorig jaar vijftien schapen gedood.

  De provincie Gelderland biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen waarmee schaapherders preventieve maatregelen kunnen nemen. Dat kunnen hekken zijn met elektrische bedrading, maar ook netten of honden.

  NOS op 3 legt uit hoe de roedel zich op de Veluwe vestigde:

X
X
 • Inez Weski stopt als advocaat van Ridouan Taghi
  VIANEN/UTRECHT - Inez Weski, de advocaat van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi uit Vianen stopt per direct met de verdediging van haar cliënt. Dat laat de raadsvrouw weten in een interview met EenVandaag.

  Weski vindt dat ze van de rechtbank onvoldoende onderzoek mag doen naar de verklaringen van kroongetuige Nabil B. en de geheime berichten die verdachten naar elkaar stuurden. "De beslissing is nu dat deze verdediging, de verdediging neerlegt. We laten het over aan de rechtbank", zegt Weski in het interview met EenVandaag.

  Verder zegt de raadsvrouw dat de rechtbank de moed moet tonen om dit strafproces "volledig te voeren. Met alle mogelijkheden van controle en een verdediging die al z'n rechten kan uitoefenen." Het stoppen van Weski betekent dat het proces-Marengo zonder hoofdverdachte Taghi, maar ook zonder zijn advocaat moet worden voortgezet.

  Vorige maand verloor kroongetuige Nabil B. zijn advocaat Derk Wiersum. Hij werd op straat doodgeschoten. De politie hield in deze zaak begin deze maand nog een persoon aan.  LEES OOK
  • Verdachte moord op advocaat van Nabil B. langer vast
  • Arrestatie voor moord op advocaat Marengo-proces
  • Tweede kroongetuige beschuldigt Taghi ook van moord
  • OM: aanwijzingen dat voortvluchtige crimineel Taghi in Golfregio zit
  • "Politie wil 445 man extra tegen drugsmaffia"
 • A2 richting Amsterdam nog uren dicht na ernstig ongeluk met spookrijder
  BREUKELEN - De A2 in de richting van Amsterdam is volledig afgesloten. Aanleiding is een ernstig ongeval bij Breukelen. De ANWB bevestigt dat een spookrijder de aanleiding is van het ongeval. De weg blijft volgens de politie nog tot 21.00 uur dicht.

  "Om 15.30 uur kregen wij de melding van een spookrijder op die plek, vlak daarna gebeurde het ongeluk. Dat maakt het heel waarschijnlijk dat die twee dingen met elkaar te maken hebben", vertelt Heleen de Geest van de ANWB zojuist tegen RTV Utrecht.

  [Audio:2359000|Heleen de Geest van de ANWB over het ernstige ongeluk op de A2.]

  GETUIGEN
  Ook de politie bevestigt inmiddels dat de bestuurder via de middenberm op de verkeerde weghelft terechtkwam, en tegen tegemoetkomend verkeer opbotste. Er zijn zeker twee personenauto's bij het ongeluk betrokken. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Er is een traumahelikopter geland op de plaats van het ongeval.

  De politie doet onderzoek naar het ongeval en zoekt getuigen.

  [Tweet:https://twitter.com/PolitieUtrecht/status/1184849815282302976]

  OMRIJDEN
  Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via de A27, A1 en A9, meldt Rijkswaterstaat. De politie is nu bezig het verkeer dat achter het ongeluk vaststaat via de parallelbaan om te leiden.

  Mensen die vanuit zuidelijke richting naar Utrecht willen, worden door de ANWB "met klem geadviseerd" om om te rijden via Hilversum. Ook verkeer uit andere richtingen kan het best Utrecht zoveel mogelijk mijden en waar mogelijk omrijden.

  KIJKERSFILE
  In de tegengestelde richting - de A2 richting Utrecht - staat nu een kijkersfile. Daar is een rijstrook gesloten, meldt de ANWB. De verkeersdienst verwacht een zeer drukke avondspits, mede door het ongeluk.

  [Tweet:https://twitter.com/ANWBverkeer/status/1184830450864394245][Tweet:https://twitter.com/PolitieUtrecht/status/1184828700702973952][Tweet:https://twitter.com/RWSverkeersinfo/status/1184825373097451522]
 • Steekpartij bij Amadeus Lyceum in Utrecht, verdachte aangehouden
  UTRECHT - Bij een vechtpartij tussen twee bovenbouwleerlingen van het Amadeus Lyceum in het Utrechtse Vleuterweide is een jongen in zijn hals gestoken. De verdachte is meteen aangehouden.

  Volgens een verklaring van het schoolbestuur vond de steekpartij plaats in de binnentuin van de school, tijdens de middagpauze. Leerlingen vertellen dat er ruzie ontstond tussen twee leerlingen. Bij een vechtpartij zou één van de jongens een mes tevoorschijn hebben gehaald, en de ander in zijn hals gestoken. Zij zijn door schoolpersoneel uit elkaar gehaald.

  De verdachte is in de school aangehouden. Het slachtoffer is ter plekke door ambulancepersoneel behandeld, en is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht om gehecht te worden. Volgens leerlingen die hem kennen gaat het naar omstandigheden goed.

  De politie doet onderzoek naar de reden van de ruzie. Er zijn foto's en video's gemaakt van het slachtoffer, de school vraagt iedereen om deze beelden niet te delen. De school is nog in overleg wat er met de leerlingen gaat gebeuren.

  [Tweet:https://twitter.com/PolitieUtrecht/status/1184791837946593281]
 • Weer bejaarden in de knel door kapotte lift
  UTRECHT - Opnieuw een lift-probleem in Overvecht, de lift in een flat aan de Tannhauserdreef is kapot. Bewoners van het complex moeten daarom een heel eind omlopen om naar boven of beneden te gaan. Een 98-jarige vrouw is daar de dupe van. De PVV in de Utrechtse raad stelde de zaak aan de orde tijdens het wekelijkse vragenuur.

  De partij zegt dat er twee liften in het complex zijn, aan beide zijden van het complex eentje. De partij zegt dat de ene lift al vier maanden kapot is. De andere lift is echter slecht bereikbaar. De bejaarde dame moet dan allerlei obstakels als scootmobiels en geparkeerde fietsen ontwijken. Daarom vroeg de PVV aan het college van B&W om contact op te nemen met Carpreit, de eigenaar van het pand.

  Wethouder Klaas Verschuure (D66) antwoordde dat deze situatie al de aandacht van de gemeente had. Inspecteurs hebben vastgesteld dat er sprake is van een gevaarlijke situatie omdat vluchtwegen geblokkeerd waren, door die fietsen en scootmobiels. De eigenaar is opgedragen om de vluchtroutes vrij te maken van obstakels. De wethouder gaf verder aan dat de eigenaar van het pand de liften wil vervangen en dat daar een vergunning voor nodig is. Hij gaf aan dat de gemeente aan het verlenen mee wil werken. Hij noemde de situatie in de flat ongewenst.

  Meerdere partijen in de raad zijn uiterst kritisch over de flat-eigenaar Carpreit. Partijen krijgen veel signalen van huurders dat er meer mis dan alleen de liften. De wethouder wilde niet op die kritiek in gaan. In Overvecht zijn ook bij andere verhuurders regelmatig problemen met liften, en ouderen die daar last van hebben.

 • Van Rossem: Gas en gif in het Griftpark
  UTRECHT - Maarten wandelt vandaag door het Griftpark in Utrecht. Tijdens zijn zonnige en gemoedelijke wandeling met historicus Hans Buiter komt u van alles te weten over het zorgelijke verleden van park.

  Het Griftpark werd vroeger door buurtbewoners ook wel het 'gifpark' genoemd en dat was niet voor niets. Voordat dit park 20 jaar geleden open gin moest de grond worden gesaneerd, omdat het extreem vervuild bleek te zijn. De kosten hiervoor liepen op tot 280 miljoen euro. Het Griftpark is daarmee het duurste park van Nederland geworden.

  GASFABRIEK
  Het park ligt nu in het centrum van Utrecht. Vroeger, begin 1900, was die plek de rand van de stad. Daar werd toen een gasfabriek gebouwd. De gasfabriek die draaide op steenkool leverde voor veel huishoudens gas voor verlichting en gas om op te koken. In de jaren '60 werd de fabriek gesloopt. Pas in de jaren '70 en '80 werd duidelijk wat de aanwezigheid van de fabriek met de grond had gedaan.

  In de uitzending verklaart Hans Buiter hoe het kon dat de grond zo vervuild is geraakt. Een verklaring die Maarten overigens erg verbaast. Kijk naar de hele uitzending hieronder.

  [Video:2340902|Van Rossem Vertelt over het Griftpark]

  LEES OOK
  • Van Rossem Vertelt: Willem Arntsz Hoeve, de vergeten WOII-slachtoffers.
  • Van Rossem: "Dit lijkt me een erg bot zwaard waarmee Van Oldenbarnevelt is onthoofd"
  • Van Rossem: 'De merknaam tbs is erg beschadigd'
  • Van Rossem: na de Caravaggio-tentoonstelling is het tijd voor de vergeten Utrechter Anthonie Mor
  • Utrecht was een nucleair doelwit
 • Vloer van Zeister woningcomplex in aanbouw doorgezakt
  ZEIST - Aan de Utrechtseweg in Zeist is vanochtend een vloerplaat van een appartementencomplex in aanbouw doorgezakt. Daarbij raakte niemand gewond.

  Volgens directeur Henk Leenders van aannemersbedrijf Ufkes Apeldoorn is de breuk ontstaan in de breedplaatvloer. Dit is de laag met daarin doorlopende tralieliggers. De werkzaamheden aan de vloer zijn tijdelijk stilgelegd totdat duidelijk is wat de oorzaak is.

  "Zoiets mag eigenlijk niet gebeuren", zegt Leenders in een reactie. Hij heeft nog geen idee waarom de vloer is ingezakt. Als het onderzoek is afgerond, moet de vloer eruit gezaagd worden. Daarna kan er een nieuwe breedplaatvloer worden geplaatst. Naar verwachting levert dit zo'n week vertraging op.

 • DorpsBelang en PvdA verrast door vertrouwensbreuk in coalitie Eemnes
  EEMNES - De fractievoorzitters van Dorpsbelang en de PvdA in Eemnes zijn verrast dat de wethouders van hun partijen onvoldoende vertrouwen voelen van hun partijgenoten in de gemeenteraad. Dat laten ze weten aan RTV Utrecht.

  Gisteren maakten wethouders Sven Lankreijer (PvdA) en Theo Reijn (DorpsBelang) bekend dat het college voorlopig demissionair is. De mededeling kwam als een verrassing. "Gisterochtend is er nog een goed gesprek geweest met de wethouders. Zij hadden al eerder aangegeven dat het niet goed ging, maar wij hadden verwacht dat we er wel uit zouden komen", zegt fractievoorzitter Marcus van den Brink van de PvdA.

  Fractievoorzitter Jan de Zeeuw van DorpsBelang had de uitkomst van het gesprek anders geïnterpreteerd. "Het overviel me dat beide wethouders zich als demissionair beschouwen op dit moment."

  MEER HANDELINGSVRIJHEID
  Het besluit kwam na een stroeve commissievergadering waarin het college aan de gemeenteraad om meer handelingsvrijheid vroeg om zo met marktpartijen te kunnen onderhandelen. Volgens De Zeeuw wilde hij eerst meer informatie van de wethouders voordat dit kon worden toegezegd. Dit is volgens hem opgevat als een gebrek aan vertrouwen. Zelf zegt De Zeeuw dat hij dat niet zo heeft bedoeld.

  "Het is vooral de fractie van DorpsBelang die soms te kritisch is", vindt PvdA-fractievoorzitter Marcus van den Brink. "Er is een aantal dossiers waar deze partij moeite mee heeft." De fractievoorzitter van DorpsBelang ontkent dan ook niet dat hij kritisch is. "Wij zijn geen makke schapen die achter een college aanlopen. We gaan voor de inhoud."

  Beide wethouders willen vandaag nog niet op de kwestie reageren. In een persbericht benadrukken ze dat er voldoende vertrouwen nodig is om hun werkzaamheden in het belang van Eemnes te kunnen voorzetten.

  EERDERE KWESTIES
  Het is niet de eerste keer dat er wat speelt binnen de partij DorpsBelang. Begin dit jaar nam wethouder Jan van Katwijk van DorpsBelang ontslag vanwege een verschil van inzicht binnen zijn eigen partij. Zijn opvolger Erwin van Dalen stapte amper twee weken later op. Hij zei het wethouderschap niet goed te kunnen combineren met zijn eigen bedrijf.

  Wat de fractievoorzitters van DorpsBelang en PvdA betreft komt de coalitie er gewoon uit met hun wethouders. "Ook al is het niet makkelijk om zoiets als vertrouwen te herstellen, voor het dorp is het belangrijk dat dit wordt opgelost. Ik zie dat zelf wel goed komen." Ook Van den Brink heeft vertrouwen in een goede afloop. "Onze wethouders werken goed samen en inhoudelijk zitten PvdA en DorpsBelang vaak op één lijn."

  De wethouders beschouwen zich als demissionair tot het vertrouwen is hersteld of dat er andere afspraken zijn gemaakt. Dat betekent dat ze voor nu alleen nog lopende zaken afhandelen.  LEES OOK
  • Wethouders Eemnes zeggen vertrouwen op in coalitie
  • Theo Reijn kandidaat om twee wethouders in Eemnes te vervangen
  • DorpsBelang Eemnes betreurt vertrek wethouder Van Dalen
  • Wethouder Van Dalen weg in Eemnes
  • Wethouder Jan van Katwijk stapt op in Eemnes
 • Advocaten in zaak Sumo-fraude wraken rechtbank
  UTRECHT - De advocaten van een van de hoofdverdachten in de fraudezaak rond restaurantketen Sumo hebben de rechters in de zaak gewraakt. Ze vinden de rechtbank "te Openbaar Ministerie-vriendelijk" en hebben daarom onvoldoende vertrouwen dat de rechtbank onpartijdig zal zijn.

  De reden om de rechters nu te wraken, heeft te maken met een documentaire die over de zaak wordt gemaakt. Eind juli, vlak voordat de rechtbank in Rotterdam uitspraak zou doen in de fraudezaak, berichtte NRC dat de documentaire in de maak is, met toestemming van het Openbaar Ministerie. Maar de verdediging en rechtbank wisten van niets.

  De advocaten vermoeden dat er een rechtstreeks verband is tussen de beslissing om Sumo en de leidinggevenden te vervolgen, en de documentaire. Ze zeggen dat de zaak ook had kunnen worden geschikt. Het OM bezwoer dat de film niet de reden was om Sumo te vervolgen.

  De rechter stelde vandaag dat de officier van justitie moet worden geloofd. De verdediging is het daar niet mee eens en wil getuigen horen over de documentaire, maar dat verzoek is door de rechtbank afgewezen. Dat was voor de advocaten reden om nu de rechters te wraken.

  FRAUDEZAAK
  De leidinggevenden van de Japanse restaurantketen Sumo worden vervolgd omdat ze volgens het OM jarenlang stelselmatig omzet hebben afgeroomd. Het onderzoek naar de verdachten loopt al langere tijd. Bij verschillende restaurants werden invallen gedaan, zoals bij de vestiging aan de Potterstraat in Utrecht.

  Ook zijn bij enkele restaurants camera's geplaatst door de recherche. In de zomer bleek dat een documentairemaker de FIOD heeft gevolgd tijdens het hele onderzoek.

 • Moeder krijgt drie jaar cel en tbs voor doden van 9 maanden oude zoontje in Veenendaal
  VEENENDAAL - De 27-jarige Sylvia R. is voor het ombrengen van haar negen maanden baby door de rechtbank veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden. Als ze zich niet aan die voorwaarden houdt kan de straf worden omgezet in tbs met dwangverpleging. Zo mag de vrouw niet met anticonceptie stoppen zonder haar behandelaars hiervan op de hoogte te brengen.

  De vrouw was vandaag zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Volgens de rechter heeft zij haar zoontje Milan ruim zeven jaar geleden in Veenendaal met opzet van het leven beroofd. Dat gebeurde in een plotselinge gemoedsopwelling, die het gevolg was van psychische overbelasting. De zwakbegaafde vrouw lijdt aan ernstige stoornissen. Ze is volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar, maar wel strafbaar.

  [Tweet:https://twitter.com/RiksOzinga1/status/1184790707204169729]

  ZUURSTOFTEKORT
  Op 16 april 2012 belde de vrouw haar toenmalige man op, omdat hun zoontje niet meer ademde. Het kindje werd gereanimeerd door zijn vader en ambulancemedewerkers, maar hij overleed een dag later alsnog in het ziekenhuis. Door het zuurstoftekort waren zijn hersenen onherstelbaar beschadigd.

  De patholoog die het lichaam heeft onderzocht vertelde in de rechtbank dat hij inwendige verwondingen heeft gevonden die erop wijzen dat geweld op de baby is uitgeoefend, naast het dichtdrukken van neus en mond. De baby is volgens hem krachtig door elkaar geschud of met zijn hoofdje met kracht tegen een hard oppervlak geslagen. De rechtbank gaat ervan uit dat die conclusie klopt.

  VERDACHTE DOOD
  De politie vond destijds al dat het kind onder verdachte omstandigheden was overleden. Er werd sectie op het lichaampje verricht en de vrouw werd als verdachte gezien. Omdat niet bewezen kon worden dat zij haar kind iets had aangedaan, werd zij toen niet vervolgd. Zij beweerde dat ze het kind per ongeluk had laten vallen. Maar vorig jaar biechtte zij aan een vriend op dat zij de mond en neus van het kindje had dichtgedrukt.

  De vrouw zei zelf dat ze opzag tegen de dagelijkse routine van de verzorging van Milan. Zij wilde naar de buitenwereld toe laten zien dat zij een goede moeder was, maar kon dit niet meer opbrengen. De vrouw heeft haar zoontje, terwijl hij lag te slapen, om het leven gebracht. Zij heeft een onschuldig en gezond kindje niet de zorg gegeven die hij verdiende, zegt de rechtbank. Die neemt het haar ook kwalijk dat zij niet direct openheid van zaken gaf. Daarmee heeft zij bij de vader en andere nabestaanden intens verdriet veroorzaakt.

  [Tweet:https://twitter.com/RiksOzinga1/status/1184789701896605696]

  STOORNISSEN
  De vrouw is uitvoerig onderzocht. Ze heeft onder meer een borderline persoonlijkheidsstoornis en een verstandelijke beperking. Hierdoor kan de doodslag haar niet volledig toegerekend worden. Daarom moet ze een langdurige behandeling ondergaan. Bovendien mag zij niet de zorg dragen voor kinderen van zichzelf of anderen en is omgang met kinderen is alleen toegestaan onder begeleiding van een andere volwassene.

  Het vonnis van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De verdachte heeft twee weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen.

 • Van Seumeren wil Galgenwaard kopen: "Op den duur het liefst alles in eigen beheer"
  UTRECHT - Frans van Seumeren heeft een bod gedaan op Stadion Galgenwaard, de thuishaven van de club. Het doel van de clubeigenaar is dat FC Utrecht letterlijk baas in eigen huis wordt. Van Seumeren hoopt de onderhandeling gauw afgerond te hebben. "We zijn er nu een week of drie mee bezig. We hopen dat de onderhandelingen binnen drie maanden afgerond zijn."

  Het stadion is in handen van een groep zakenlieden, die het stadion in 2011 verwierven toen projectontwikkelaar Midreth van Joop Leliveld failliet ging. Het bedrijf van de oud-doelman voerde de grootschalige verbouwing uit waardoor de capaciteit van Stadion Galgenwaard begin deze eeuw drastisch omhoogging. De gemeente Utrecht was destijds een van de grootste slachtoffers en zag een investering van miljoenen euro's verloren gaan.

  [Quote:Frans van Seumeren|Ik besteed mijn geld liever aan spelers dan aan huur van een stadion]

  "Het bod is door mij persoonlijk uitgebracht", vertelt Van Seumeren, "Als het lukt kijken we daarna wel hoe we het precies in elkaar passen. Het mooiste zou zijn als het stadion dan verweven wordt met de club FC Utrecht. De rest van het onroerend goed moet je daar los van zien."

  NOODZAKELIJKE INVESTERING
  FC Utrecht wil door het stadion te kopen af van de jaarlijkse huursom van 1,4 miljoen euro. Een grote investering die Van Seumeren noodzakelijk vindt. "De huidige aandeelhouders hebben aangegeven dat ze open staan om het stadion te verkopen. Dus daar ben ik op ingesprongen." Met Zoudenbalch erbij lopen de huurbedragen zelfs op richting de 2 miljoen, "Het mooiste zou zijn als dat in de toekomst ook verbonden wordt met de club, want ik steek mijn geld liever in spelers dan in stenen."

  [Image:1665829|Frans van Seumeren in wat hij hoopt binnenkort 'zijn' Galgenwaard]

  Als FC Utrecht het stadion in handen krijgt wordt het ook eigenaar van alles rond het stadion. "Dat maakt de onderhandelingen extra gecompliceerd. Je hebt het over alles wat om het stadion heen staat. Kantoren, parkeerplaatsen en -garages en winkels. Dat is jammer, want als het alleen om het stadion ging was het makkelijker. Neemt niet weg dat alleen het stadion kopen ook geen goed plan was geweest, want daarmee kun je verder niet zoveel."

  [Quote:Frans van Seumeren|Het bod komt van mij, we zien daarna wel verder hoe we dat met de club regelen]

  DÉJÀ VU
  Het is niet de eerste keer dat Van Seumeren zich probeert te bemoeien met de huisvesting van FC Utrecht. Begin deze eeuw waren er ook al koopplannen. "Maar dat was anders dan nu", verduidelijkt Van Seumeren, "Toen was het plan om in de kom van knooppunt Oudenrijn een compleet nieuw stadion te bouwen. Dat is nu niet het doel. FC Utrecht blijft zitten waar het zit." Destijds waren Midreth en Phanos (destijds shirtsponsor) daar ook bij betrokken.

  [Audio:2358645|Rick van Manen praat met Frans van Seumeren over zijn koopplannen]

  TIMING
  Dit keer valt de kooppoging samen met plannen van de gemeente Utrecht om van het stadiongebied in Maarschalkerweerd een 'topsport-campus' te maken. Het stadion moet daarin een centrale positie innemen. "Ik noem het maar voor het gemak 'Papendal 2.0'. Een soort sportstad met daarin ondermeer FC Utrecht, Kampong en atletiekvereniging Hellas. De gemeente kijkt of dat gerealiseerd kan worden en wij willen daar graag een belangrijke rol in spelen. Na het verlies dat de gemeente eerder heeft geleden rond het stadion denk ik dat ze wel erkentelijk zijn als we op deze manier onze bijdrage kunnen leveren."  LEES OOK
  • Dannie Makkelie fluit FC Utrecht - PSV
  • VAR gaat voortaan publiek informeren
  • Maarten Paes belangrijk bij EK-kwalificatiezege Jong Oranje
  • FC Utrecht-directeur Van Es: "In 2020/2021 zwarte cijfers"
  • Stijn Vreven ontslagen als trainer van Beerschot
 • Verwarde bewoonster Ondiep dreigt huis op te blazen
  UTRECHT - In Utrecht zijn de brandweer en een arrestatieteam vanmorgen uitgerukt voor een verwarde bewoonster van de Vlierboomstraat in de wijk Ondiep.

  Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd en de omgeving werd afgezet. De angst bestond dat de bewoonster haar huis wilde opblazen. Volgens de brandweer is het gevaar nu geweken. De politie meldt dat de vrouw is aangehouden.

  De brandweer heeft metingen verricht en ook netbeheerder Stedin is ingeschakeld. Omwonenden kunnen weer terug naar hun woning.

  [Image:2358401|De politie bij de woning in Vlierboomstraat.]
 • Rot ei ontploft in woning, brandweer rukt uit
  SCHOONHOVEN/LOPIK - Net over de Utrechtse provinciegrens is in een woning een rot ei ontploft.

  De bewoners van het huis in Schoonhoven hoorden gisteren een knal en roken een vreemde lucht. Ze schakelden de brandweer in omdat ze dachten dat er een gaslek was.

  De brandweer kwam snel langs om metingen te doen, maar van een gaslek bleek geen sprake. Nader onderzoek wees uit dat een rot ei uit elkaar was geklapt. Dit verklaarde de knal en de vreemde lucht in het huis.

  [FacebookPost:https://www.facebook.com/BrandweerSchoonhoven/posts/1279964312209500]
 • Kavels bij vliegbasis Soesterberg opnieuw in de verkoop
  SOESTERBERG - De vier kavels bij vliegbasis Soesterberg gaan opnieuw in de verkoop. De provincie Utrecht wil de kavels bij het voormalige militaire vliegveld verkopen aan derden, met de bedoeling dat er woningen worden gebouwd.

  Eerder leidde de verkoop van de kavels tot een crisis in de Provinciale Staten. Gedeputeerde Maasdam (CDA) had geblunderd bij de verkoop van de kavels, en overleefde ternauwernood een motie van wantrouwen.

  Over de eerste verkoopplannen verscheen een kritisch rapport van de Randstedelijke Rekenkamer: er was helemaal geen beleid voor dit soort grondverkoop, waardoor de provincie op enkele punten de fout inging. Zo werden geïnteresseerden niet geïnformeerd over de verkoop, en was het winnende bod per mail ingestuurd terwijl dat in een gesloten envelop moest.

  De verkoopprocedure is na de kritiek stopgezet. Volgens de provincie wordt de planvorming op dit moment uitgewerkt, waarna de kavels opnieuw in de verkoop gaan. In het najaar worden omwonenden uitgenodigd voor een informatieavond.  LEES OOK
  • Boegeroep bij inspraak over Oude Tempel in Soesterberg
  • Raad van State vernietigt bouwplannen Oude Tempel in Soesterberg
  • Natuurliefhebbers lopen mars om natuurgebied de Oude Tempel te redden
  • Mars voor behoud Oude Tempel Soesterberg
  • Nieuw plan moet Oude Tempel Soesterberg redden
 • 'Meer eigenaar dan inwoner van Zeist'
  ZEIST - De vierde debatavond van het Mediacentrum Zeist stond in het teken van respect. Het panel dat bestond uit burgemeester Koos Janssen, MBO-docente Angela Lamboo en Esther Kant (moderator van de Facebook groep Zeist) besprak voorbeelden uit de eigen praktijk.

  Burgemeester Janssen gaf de aftrap met voorvallen uit de raadsvergadering waarbij raadsleden soms werden bedreigd of waarbij 'robuuste teksten' vanaf de publieke tribune werden geroepen. Een keer ging het zover dat Janssen zijn ambsketen aflegde en betrokkene persoonlijk van repliek diende.

  Ook in de Facebookgroep 'Zeist' gaat het er niet altijd verbaal zachtzinnig aan toe. "Hoe kan het dat volwassen mensen zo ongenuanceerd schreeuwen op internet", vroeg moderator Esther Kant zich af. Zelfreguleren ziet zij niet zitten, dagelijks de reacties aanpassen blijft noodzakelijk.

  MBO-docent Angela Lamboo gaf als suggestie dat we meer eigenaar moeten worden van Zeist in plaats van bewoner. Burgemeester Janssen haakte hierop in door de avond te besluiten met een oproep tot ontmoeting en het gesprek voeren.

  Mediacentrum Zeist is een initiatief van de bij Zeist betrokken media: Bibliotheek Idea, AD Utrechts Nieuwsblad, RTV Utrecht, Nieuwsbode, SlotstadRTV, Zeistermagazine, 'Wij zijn Zeist', ZeistinBeeld.nl, Facebookgroep Zeist, journalist Job Boot en Masja Burgman.

X
X
X
X
X
 • The Water Crisis Cities Don't See Coming
  Aging water treatment systems, failing pipes and a slew of unregulated contaminants threaten to undermine water quality in U.S. cities of all sizes. Still, with only a handful of exceptions, "water systems aren't designed to focus on health, they're focused on cost-containment," says Seth Siegel, whose book "Troubled Water," released this month, examines the precarious state of water infrastructure in the U.S. From a report: Whatever goes down the sink, shower, washing machine and toilet is transferred to one of about 14,000 U.S. wastewater treatment plants. While those plants are good at neutralizing sewage microorganisms that can make people sick or pollute waterways, they can miss chemicals that are linked with our changing lifestyles. The biggest change since most treatment plants were designed? The explosion of pharmaceutical use by Americans, Siegel told me during an interview in Axios' office. About 60% of American adults take at least one prescription pill every day, per the National Center for Health Statistics. Residue from those pills travels to treatment plants and waterways. Water testing often doesn't accurately reflect the risks of tap water, and testing processes can be manipulated to show passing results.

 • Youth Suicide Rate Increased 56% in Decade, CDC Says
  Suicide and homicide rates have increased in recent years among young people in the U.S., according to a new federal report. From a report: The suicide rate among people ages 10 to 24 years old climbed 56% between 2007 and 2017, according to the report from the Centers for Disease Control and Prevention. The rate of homicide deaths decreased by 23% from 2007 to 2014 but then increased by 18% through 2017. Violent death, including homicide and suicide, is a major cause of premature death for the age group. Around 2010, the death rate of suicides among adolescents and young adults surpassed the rate of homicide deaths, according to the report. "The chances of a person in this age range dying by suicide is greater than homicide, when it used to be the reverse," said Sally Curtin, a statistician at the CDC and an author of the report. "When a leading cause of death among our youth is increasing, it behooves all of us to pay attention and figure out what's going on." Some mental-health experts suggest that social-media use among teens might be fueling the increase in mental-health conditions and leading to greater suicide risk, and some early studies have linked smartphone use to anxiety, depression and sleep deprivation among adolescents. The recent visibility of suicide in the media and online might also increase suicide death rates, experts say.

 • Samsung Says Anyone's Thumbprint Can Unlock $900 Galaxy S10 Smartphone
  A flaw that means any fingerprint can unlock a Galaxy S10 phone has been acknowledged by Samsung. From a report: It promised a software patch that would fix the problem. The issue was spotted by a British woman whose husband was able to unlock her phone with his thumbprint just by adding a cheap screen protector. When the S10 was launched, in March, Samsung described the fingerprint authentication system as "revolutionary." The scanner sends ultrasounds to detect 3D ridges of fingerprints in order to recognize users. Samsung said it was "aware of the case of S10's malfunctioning fingerprint recognition and will soon issue a software patch."

 • Inside TurboTax's 20-Year Fight to Stop Americans From Filing Their Taxes for Free
  This year, nearly 40% of U.S. taxpayers filed online and some 40 million of them did so with TurboTax, far more than with any other product. But the success of TurboTax rests on a shaky foundation, one that could collapse overnight if the U.S. government did what most wealthy countries did long ago and made tax filing simple and free for most citizens. From a report: For more than 20 years, Intuit -- the developer of TurboTax, has waged a sophisticated, sometimes covert war to prevent the government from doing just that, according to internal company and IRS documents and interviews with insiders. The company unleashed a battalion of lobbyists and hired top officials from the agency that regulates it. From the beginning, Intuit recognized that its success depended on two parallel missions: stoking innovation in Silicon Valley while stifling it in Washington. Indeed, employees ruefully joke that the company's motto should actually be "compromise without integrity." Internal presentations lay out company tactics for fighting "encroachment," Intuit's catchall term for any government initiative to make filing taxes easier -- such as creating a free government filing system or pre-filling people's returns with payroll or other data the IRS already has. "For a decade proposals have sought to create IRS tax software or a ReturnFree Tax System; All were stopped," reads a confidential 2007 PowerPoint presentation from an Intuit board of directors meeting. The company's 2014-15 plan included manufacturing "3rd-party grass roots" support. "Buy ads for op-eds/editorials/stories in African American and Latino media," one internal PowerPoint slide states. The centerpiece of Intuit's anti-encroachment strategy has been the Free File program, hatched 17 years ago in a moment of crisis for the company. Under the terms of an agreement with the federal government, Intuit and other commercial tax prep companies promised to provide free online filing to tens of millions of lower-income taxpayers. In exchange, the IRS pledged not to create a government-run system. Since Free File's launch, Intuit has done everything it could to limit the program's reach while making sure the government stuck to its end of the deal. As ProPublica has reported, Intuit added code to the Free File landing page of TurboTax that hid it from search engines like Google, making it harder for would-be users to find.

 • Berkeley City Council Unanimously Votes To Ban Face Recognition
  An anonymous reader quotes a report from the Electronic Frontier Foundation: Berkeley has become the third city in California and the fourth city in the United States to ban the use of face recognition technology by the government. After an outpouring of support from the community, the Berkeley City Council voted unanimously to adopt the ordinance introduced by Councilmember Kate Harrison earlier this year. Berkeley joins other Bay Area cities, including San Francisco and Oakland, which also banned government use of face recognition. In July 2019, Somerville, Massachusetts became the first city on the East Coast to ban the government's use of face recognition. The passage of the ordinance also follows the signing of A.B. 1215, a California state law that places a three-year moratorium on police use of face recognition on body-worn cameras, beginning on January 1, 2020. As EFF's Associate Director of Community Organizing Nathan Sheard told the California Assembly, using face recognition technology "in connection with police body cameras would force Californians to decide between actively avoiding interaction and cooperation with law enforcement, or having their images collected, analyzed, and stored as perpetual candidates for suspicion."

 • China's Helicopter Prototype Looks Like a UFO
  CNN has a story about a Chinese prototype helicopter that looks like a UFO. Slashdot reader ClickOnThis shares the report: China has been unveiling a lot of new weaponry lately, but one of their latest reveals looks really, well, out of this world. Called the "Super Great White Shark" by Chinese media, the aircraft conjures up images of 1950s sci-fi movies more than 21st century technology. But China says the "armed helicopter" was designed for the "future digital information battlefield." State-tabloid the Global Times published an image gallery of the aircraft, calling it a fusion of modern, proven helicopter designs -- such as the American AH-64 Apache and CH-53 Sea Stallion as well as the Russian Ka-52 and Mi-26 copters. It also has the blended-wing design employed by stealth aircraft, including the US B-2 bomber. [...] The prototype was displayed last week at the China Helicopter Exposition in Tianjin. It was a static display only. The aircraft is landbound -- at least for now.

 • Paris Zoo Unveils the 'Blob,' An Organism With No Brain But 720 Sexes
  The Paris Zoological Park on Wednesday showcased a mysterious new organism, dubbed the "blob," that has no mouth, no stomach, no eyes, yet it can detect food and digest it. The blob also has almost 720 sexes, can move without legs or wings and heals itself in two minutes if cut in half. Reuters reports: "The blob is a living being which belongs to one of nature's mysteries," said Bruno David, director of the Paris Museum of Natural History, of which the Zoological Park is part. "It surprises us because it has no brain but is able to learn (...) and if you merge two blobs, the one that has learned will transmit its knowledge to the other," David added. The blob was named after a 1958 science-fiction horror B-movie, starring a young Steve McQueen, in which an alien life form - The Blob - consumes everything in its path in a small Pennsylvania town. "We know for sure it is not a plant but we don't really if it's an animal or a fungus," said David. "It behaves very surprisingly for something that looks like a mushroom (...) it has the behavior of an animal, it is able to learn."

 • Magic Mushrooms Can Help Smokers Kick the Habit
  An anonymous reader quotes a report from NPR: New research shows that psilocybin might be an effective treatment for diseases such as depression and addiction. While the work is still in its early stages, there are signs that psilocybin might help addicts shake the habit by causing the brain to talk with itself in different ways. "These brain changes lead to, oftentimes, a sense of unity," says Matthew Johnson, an experimental psychologist at Johns Hopkins University. It all may sound a little "woo-woo," he admits, but it seems to be working. Early results suggest that psilocybin, coupled with therapy, may be far more effective than other treatments for smoking, such as the nicotine patch. Psilocybin seems to work because it temporarily rewires the brain, according to Johnson. Sections that don't normally talk to each other appear to communicate more, and parts of the brain that normally do talk to each other talk less. Johnson's small initial psilocybin study was extremely promising. So now he is doing a larger, more rigorous trial comparing the nicotine patch to psilocybin. Results are still coming in, but right now, half of the people who took psilocybin are smoke-free after a year. That's about twice as effective as the patch. Nutt, who's now conducting his own follow-up trials on depression treatments, is impressed with Johnson's work. Nutt believes psilocybin potentially also could be used to treat other addictions, such as alcohol and opioids. But there are some reasons to be cautious. First of all, the amount of psilocybin Johnson administers in his trials is considered a high dose, and it's paired with months of counseling. Bad trips can be common for those using the drug for treatment of diseases, and memories and experiences brought up by the drug can be challenging and disturbing. Second, the treatment is really expensive and the whole process takes months. Finally, not everybody should use psilocybin. People with predispositions for schizophrenia and other psychotic illnesses may be harmed by taking the drug.

 • SpaceX Says 12,000 Satellites Isn't Enough, So It Might Launch Another 30,000
  SpaceX is seeking permission to launch another 30,000 low-Earth orbit (LEO) satellites for its Starlink broadband network, which would be in addition to the nearly 12,000 satellites the company already has permission to launch. But it's too early in the process to determine whether SpaceX is likely to launch most or all of the additional 30,000 satellites. Ars Technica reports: The Federal Communications Commission made the requests on SpaceX's behalf, as is standard practice, in a series of filings with the International Telecommunication Union (ITU) last week. (Here's an example of one of the filings.) The 30,000 satellites would operate "at altitudes ranging from 328 kilometers to 580 kilometers," SpaceNews reported yesterday. The filings are known as coordination requests. As SpaceNews noted, the ITU coordinates spectrum "to prevent signal interference and spectrum hogging." SpaceX's filings could help the company reserve spectrum before other operators claim it, but it's an early step in the process and doesn't commit SpaceX to launching all 30,000 satellites. SpaceX's constellation alone would dwarf the total number of satellites orbiting Earth today. As of January 2019, about 8,950 satellites had been placed into Earth orbit since 1957, and about 5,000 of those were still in space, according to the European Space Agency (ESA). Only about 1,950 of those are still functioning. If SpaceX proceeds with the additional 30,000 satellites, it would have to seek FCC permission and provide more technical detail, including plans to minimize debris and prevent collisions. SpaceX is designing its satellites to burn up completely during atmospheric re-entry in order to prevent physical harm from falling objects.

 • GitLab Won't Exclude Customers On Moral Grounds, Says That Employees Should Not Discuss Politics At Work
  GitLab, a San-Francisco provider of hosted git software, recently changed its company handbook to declare that it won't ban potential customers on "moral/value grounds," and that employees should not discuss politics at work. The Register reports: The policy addition, created by co-founder and CEO Sid Sijbrandij and implemented as a git pull request, was merged (with no approval required) about two weeks ago. It was proposed to clarify that GitLab is committed to doing business with "customers with values that are incompatible with our own values." Such a declaration could run afoul of legal boundaries in some circumstances. While workers have no constitutional speech protection in the context of their employment, federal labor law requires that employees be allowed to discuss the terms and conditions of their employment and possible unlawful conduct like harassment, discrimination, and safety violations. But it's perhaps understandable given how, over the past few years, workers in the tech industry have become more vocal in objecting to business deals with entities deemed to be immoral or work that conflicts with declared or presumed values. Sijbrandij amended his company's handbook to state: "We do not discuss politics in the workplace and decisions about what customer to serve might get political." And what reason does Sijbrandij's pull request provide to support this position? It says, "Efficiency is one of our values and vetting customers is time consuming and potentially distracting."

 • Google Ejects Open-Source WireGuard From Play Store Over Donation Links
  Google appears to be removing apps that have donation links, including open-source apps where donations are one of the main sources of revenue. WireGuard, a free and open-source VPN, has been reportedly dropped over this according to WireGuard lead developer Jason Donenfeld. Phoronix reports: After waiting days for Google to review the latest version of their secure VPN tunnel application, it was approved and then removed and delisted -- including older versions of WireGuard. The reversal comes on the basis of violating their "payments policy." The only bit of possible "payments" within the WireGuard app is a donation link within the program taking the user to the WireGuard website should anyone want to donate to support this promising open-source secure networking tech. An appeal to the situation was also rejected by Google, Donenfeld has confirmed this morning on their mailing list. In trying to make it back into Android's Play Store, Jason has dropped the donation link from the Android app version while it's still awaiting review from Google.

 • For Now Women, Not Democracy, Are the Main Victims of Deepfakes
  An anonymous reader quotes a report from ZDNet: While the 2020 U.S. presidential elections have lawmakers on edge over AI-generated fake videos, a new study by Netherlands-based deepfake-detection outfit Deeptrace shows that the main victims today are women. According to Deeptrace, deepfake videos have exploded in the past year, rising from 8,000 in December 2018 to 14,678 today. And not surprisingly for the internet, nearly all of the material is pornography, which accounts for 96% of the deepfake videos it's found online. The fake videos have been viewed 134 million times. The numbers suggest deepfake porn is still niche but also growing quickly. Additionally, 90% of the fake content depicted women from the U.S., UK, and Canada, while 2% represented women from South Korea and 2% depicted women from Taiwan. "Deepfake pornography is a phenomenon that exclusively targets and harms women," the company notes. That small number of non-pornographic deepfake videos it analyzed on YouTube mostly contained (61%) synthesized male subjects. According to Henry Ajder, a researcher at Deeptrace, currently most of the deepfake porn involves famous women. But he reckons the threat to all women is likely to increase as it becomes less computationally expensive to create deepfakes. As for the political threat, there actually aren't that many cases where deepfakes have changed a political outcome.

 • The Creators Of Pokemon Go Mapped The World. Now They're Mapping You
  Cecilia D'Anastasio and Dhruv Mehrotra report via Kotaku: Today, when you use Wizards Unite or Pokemon Go or any of Niantic's other apps, your every move is getting documented and stored -- up to 13 times a minute, according to the results of a Kotaku investigation. Even players who know that the apps record their location data are usually astonished once they look at just how much they've told Niantic about their lives through their footsteps. For years, users of these technologists' products -- from Google Street View to Pokemon Go -- have been questioning how far they're going with users' information and whether those users are adequately educated on what they're giving up and with whom it's shared. In the process, those technologists have made mistakes, both major and minor, with regards to user privacy. As Niantic summits the world of augmented reality, it's engineering that future of that big-money field, too. Should what Niantic does with its treasure trove of valuable data remain shrouded in the darkness particular to up-and-coming Silicon Valley darlings, that opacity might become so normalized that users lose any expectation of knowing how they're being profited from.

 • Volvo To Roll Out a New Electric Vehicle Every Year Through 2025
  Volvo Car Group President and CEO Hakan Samuelsson laid out the company's new business strategy that includes introducing a new EV every year through 2025 and slashing the carbon footprint of the lifecycle of every car and SUV it builds by 40%. All of the changes are aimed at Volvo Cars' target to become a climate neutral company by 2040. TechCrunch reports: A critical piece to hitting its target will be making more EVs available. The automaker plans to launch an all-electric car every year over the next five years. By 2025, it wants all-electric vehicles to represent 50% of global sales with the rest compromised by hybrids. As of this year, every new Volvo launched will be electrified, which means it could be a hybrid, plug-in electric (PHEV) or all-electric (BEV) vehicle. To hit this target, every Volvo model will include a Recharge option. This means a plug-in hybrid or all-electric version will be available, according to the company. To further encourage electric driving, every Volvo Recharge plug-in hybrid model will come with free electricity for a year, provided through a refund for the average electricity cost during that period. Volvo also plans to triple its manufacturing capacity and is now quickly ramping up its production globally, Bjorn Annwall, head of global commercial operations at Volvo, said during the press conference. Volvo is aiming for plug-in hybrid cars to make up 20% of total sales in 2020. Volvo isn't ditching combustion engines completely. But it's distancing itself from them by spinning it out. Volvo Cars and its Chinese parent company Geely Holdings will merge their existing combustion engine operations into a standalone business. The move will "clear the way for Volvo Cars to focus on the development of its all-electric range of premium cars," Samuelsson said. "So we believe we will bring sustainability into our company, not as something to add on, because it's good or something that is expected for us," Samuelsson said. "We bring it into the company because we think it's really good for our business. It will make our company grow faster it will make our company stronger exactly as safety made Volvo stronger."

X